E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola captcha
Text
b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 166
, nannesta varnava odpovědět
nannesta 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/11gqJw-JNM2qCrq-NK6NwcrSQimcfluTv
https://colab.research.google.com/drive/1_h47SoHmoUxGU7GS5GrKiDJFnSVQsre6
https://colab.research.google.com/drive/15Czla0-VI_tiGJn6bEp8VYVGQb3ay-XA
https://colab.research.google.com/drive/1dAlG-2nySo1JNX99-_qYn-tZaICcMA9A
https://colab.research.google.com/drive/1RA5zKegu1JhdMdYVftIw7kN-7Hx3XZ0O
https://colab.research.google.com/drive/1dvt0GYGAfW7YcMYPQjUb9DapBkcWnFQU
https://colab.research.google.com/drive/1MFUQqdC89Qh3iIS8g71dov9rp3cISQIk
https://colab.research.google.com/drive/1Kaymijvm2LA-YDK8tS0xOPHYH5b7KYcF
https://colab.research.google.com/drive/1ozlBPLOCuj_Chy6lzjC9YGo5TQKI5J1e
https://colab.research.google.com/drive/1Wh89k9w_uMBnSc6ulWJSSnGlDqqGWVlW
https://www.jogjaday.com/kuliner-jogja/nasi-brongkos-hendysanjaya888/
, ikeabro soothe odpovědět
ikeabro 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1zKcPF1EEFseTN0n36seVcGBYXoB_KYYT
https://colab.research.google.com/drive/1envILD6xTxmEYU_BClt10qFIpEEsvGsP
https://colab.research.google.com/drive/1Er7HRlAIC8Ckea3cM8QqP3q2oszd54Uv
https://colab.research.google.com/drive/1r_JfQ8fC-h7Q4rr8cHzaR6QQuKdX5VNU
https://colab.research.google.com/drive/1FqsPa1xP_BgK5SEevKqwYAeGvaSd2w7O
https://colab.research.google.com/drive/1xsrBoO6r0QuovFD5gE7kLa6gRjvN9Ewu
https://colab.research.google.com/drive/1KW-4AGp7XuEpxZiIyhWcuOXT6OdOUqdI
https://colab.research.google.com/drive/1ibstkFVaUyrHSJi7z5ZT68_f07vOgraq
https://colab.research.google.com/drive/1Zvo1bdwIJQKUVFuaXjJCV_mqIqnwlmc_
https://colab.research.google.com/drive/1Ax9UHzLbzo3Z93Sj9i7cu_C86VvLjytb
https://matome.byeyen.com/archives/114
, gitvir latravis odpovědět
gitvir 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1oNvYTkuI2JLO1dtjoLHwSDNj3Ir3r7pP
https://colab.research.google.com/drive/1OevkkDDUWL3EzEyCf_JxQufeTM7lhjLC
https://colab.research.google.com/drive/12jx_cFSfpCX_4jTiEGor6TuUeUQd-rMY
https://colab.research.google.com/drive/1pJ1ahhrm_luIQ2v9B8nwmbzQA5PSO6_m
https://colab.research.google.com/drive/1hFoopIWQ_3EvuNmI9c6dUoatJ3CGhaJ1
https://colab.research.google.com/drive/129QyHeyloG4q7UuDayF-jJxyJ4-6pf1i
https://colab.research.google.com/drive/1SiIKcaf98shNOmJ79lFUeBAu9uMBwdbA
https://colab.research.google.com/drive/1WgT4yFXpo3sxgF7R6OWw6eQSwk690aTe
https://colab.research.google.com/drive/1H23xAnSRMGpMGHPAtEmGF5kKAPtjgEWa
https://colab.research.google.com/drive/1Z6Gx-qlDTEmeSZA7Z1pDouGIr7zjAJKQ
http://keystone-jacks.com/plus/guestbook.php
, clevlat yvannia odpovědět
clevlat 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ZTDB_Hz6SXl3Voq5RI69kFqJciemO2cq
https://colab.research.google.com/drive/1JjOSsbxZxqpfkHThGfTx-omMXwn2LrIy
https://colab.research.google.com/drive/1RB580vII3iQtlJeQrWMw-dnG8vN20Of4
https://colab.research.google.com/drive/1E_GQ1BqshpSbNY5191CZjTfYyt4MpQjr
https://colab.research.google.com/drive/1sxHAGBUmGrcgJlk11abxdmLsQMCpBucR
https://colab.research.google.com/drive/1AKDF0o__8uhdOdmNnCIrSoUJrC1nv0Qa
https://colab.research.google.com/drive/1thA_vzA63GqdLWP2pKW36gCtojpfJuyi
https://colab.research.google.com/drive/1tE4wAzHzQRwBkA8bbyRM-ieWH2mAANbr
https://colab.research.google.com/drive/17_ahtshoIAEzMUAFAgdm5s8jNn6hRKel
https://colab.research.google.com/drive/12IAi1dZg768eW3NRpZfXzF1oKYl2oUSr
https://theprintingreport.com/2016/01/07/the-literary-man-the-new-bookish-hotel/printing-room-design-apostrophe-hotel-paris/
, filchan carleana odpovědět
filchan 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1PMZGoE6hwCmleFhfWboymj3GFzrL7vuj
https://colab.research.google.com/drive/1YAFdk4V-KrSqYlteNH75BSL3nGCD5_3-
https://colab.research.google.com/drive/1jaqLsBhq0TLsPJ5poOqo8ksW7JyBk1Yd
https://colab.research.google.com/drive/1yZU3mXhMwl76Om9ZQiKE19zofoDi4Gr3
https://colab.research.google.com/drive/1i2afp2eUh_d32OyZcSEA2LCYSnSgprxF
https://colab.research.google.com/drive/1q9PQ45hLXJ2cbStoH3aFmZs9aB2PwERX
https://colab.research.google.com/drive/1DDuQIfQrxi_24PgY29QG6z-xS0y0ceOn
https://colab.research.google.com/drive/1rVJHrbvv5IG4rrflZdZtpQAFf4OMJUfm
https://colab.research.google.com/drive/1OZ-Sfw-rqmSo3EWAcDgDyXB64C5reyFm
https://colab.research.google.com/drive/1A8zPNskU_8UNkZD0_W2PqemYBLQw0Lz-
https://happy42.dk/growing-your-design-business-the-right-way/
, felicou terrya odpovědět
felicou 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1JXwRYpIlq27M6Hf7DCg97AfGXW9As_-L
https://colab.research.google.com/drive/1eVYzqP9NRj7Ip5kw6AbFHQ9Jaq93QqOk
https://colab.research.google.com/drive/1C_cyGyvruNuEaZBvEywv6WvRgXazlueZ
https://colab.research.google.com/drive/1SlFvSOZIWrTVN4PgJCeWrfTwu9OsxWMK
https://colab.research.google.com/drive/1r6VC0a9p51Bn_iIf0r0cUJybJqMP8yjF
https://colab.research.google.com/drive/1V_v-ZJUE76R2_fNTIUcUXBDGPCEiGpUL
https://colab.research.google.com/drive/1co7qLZWrxdiaJBb-TnFyMFm0hMxdpN2U
https://colab.research.google.com/drive/11XO8gEsKsY2jotXvUIGxWozC5wpCVGc-
https://colab.research.google.com/drive/1yNX4vnbvxqYukcApjhnuX-6M-q5e5F6h
https://colab.research.google.com/drive/1ux-lKDENHHI2iPQhreE1ITIMtF4YgUFW
https://gfil-itsolutions.com/2021/04/23/forex-club-lichnyj-kabinet/
, maridare shaide odpovědět
maridare 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/143S5_UDN1J6GnZgjqFrhnodtgFzBMPNP
https://colab.research.google.com/drive/1GXURAowiRU4sVfLEbnvn620elTUqSgu5
https://colab.research.google.com/drive/1qDBPX_i6YnvBr5mQ4vBOXuYje2nOPDmA
https://colab.research.google.com/drive/1ZWz2ylvuH72VsEHLdHoahClIdBo-2Vq8
https://colab.research.google.com/drive/1MWHwtRc6EPvnUKIEr44a9Mgk9DRWg08f
https://colab.research.google.com/drive/1aHuIgy8R7rGAXWOwxoCSSEOpXWcj8tif
https://colab.research.google.com/drive/1Hf5gdn3-ZmaaylhNoKcL2Ee-GChfISqv
https://colab.research.google.com/drive/1YEHO3ijwoVw4gRXNuK67jS5SZZ-j1iLJ
https://colab.research.google.com/drive/1XMYBArqCnFtJEDnf4DF7sU1FJ4nALzeQ
https://colab.research.google.com/drive/1IFRGnX5lQYvqEJa0ZJzwJpWIBHBtq7rH
http://b-ways.sakura.ne.jp/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi
, leiswall cesareo odpovědět
leiswall 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1EJiYlL9SslLJxAp8kasvBNGET7QIbuc5
https://colab.research.google.com/drive/1FpR4l1LBudonPKl-B_udoSlbM34AbtSU
https://colab.research.google.com/drive/1rV_6LnrFCJQAErjDALbdjhs0_xMR2T8X
https://colab.research.google.com/drive/1WHl0v-a6iejs5Ala9swQ0UBfmNgeJML7
https://colab.research.google.com/drive/1nZRgE1X6uB8TEWhjoTssu_R5ZIv2-3Cb
https://colab.research.google.com/drive/1LDnFFRS5c9BF4dqOMT4kJY0rfBWsJ77L
https://colab.research.google.com/drive/1A6DcZtYPdq5tES2C9RvMEi_C1NXk12gN
https://colab.research.google.com/drive/1_EThcBKGg73yZ0JPtC2otTL7f1nCrlN1
https://colab.research.google.com/drive/1MC0bc9ji5_GPH3WcVjh75RoES0i7e6sC
https://colab.research.google.com/drive/1PohEFQenuaITgU_0taV5VjV0DI-Bt_4w
https://www.consalusfisioterapia.it/prodotto/treadmill/
, parnkalo aleanah odpovědět
parnkalo 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1JrH5k_kubjXJFG100YDHWvSXsbuM6hl5
https://colab.research.google.com/drive/122rp9_6_snH0oAG1RoYlvcH4m9KAJjvJ
https://colab.research.google.com/drive/1DIF6ZeOZE1_Rs7EkV66ZF8l7whtlXjtF
https://colab.research.google.com/drive/1QqPPRrM4Bi1pUnYTdo58i4lR2p75bkOf
https://colab.research.google.com/drive/1cA2ckqERWusSQRHjLR30tV0WsATHlSI7
https://colab.research.google.com/drive/1ONLhpIm9cc0z9iMQR5pYx8t_t7TajLdj
https://colab.research.google.com/drive/1KJ22mriq27E78jIL_NBM4t95OrrqmmMH
https://colab.research.google.com/drive/1jZ4OpjST6Ac3JAGGyXr5lY2Xo_GHiAfC
https://colab.research.google.com/drive/1PcQ6N0lDd7Z-SOVhI1g4SmWx0gRfPjEr
https://colab.research.google.com/drive/1Mdqclw79T-HgSqcSL6vlNgm5vLSWQF_v
http://maili.demoe.cn:112/deanspetasti
, adrmar wilabele odpovědět
adrmar 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1KVvrjNQcFOyJfPpvwgTuZdeWTXUg1h3o
https://colab.research.google.com/drive/1P616VEjJDX7IzrLHiVSHzs3iAJVrcLNY
https://colab.research.google.com/drive/1chPj9ZRD8_c8PY6orGU4bWJ2V1BRmc0v
https://colab.research.google.com/drive/1GK1cRvXMux2qKEC_OPHaxKaAjs_wfvmy
https://colab.research.google.com/drive/19jgxtCSCdJKKPYFUKj_T21XVksJl6rTs
https://colab.research.google.com/drive/1LFIPeccSU4xNd2PLpZVJqndqNBrqaEox
https://colab.research.google.com/drive/1Hi3Jkf_iCAMURcI8OzALXrrtJ1s5WR1K
https://colab.research.google.com/drive/1KnAhm6A4I--Z3OFaD0gg2NZ07uVTQTuW
https://colab.research.google.com/drive/1Gb_zAfigpoGZu7PR9j4Gk8CZJFF_Wn3a
https://colab.research.google.com/drive/1yrxYD-3_zqoEm34OUw78NsCIzVacqr2U
https://www.claudio-catrini.de/erste-presseveroeffentlichungen-2020/

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 166