E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 190
, danary kassidee odpovědět
danary c2936d4fca https://sway.office.com/lPoulkQzpgRHMWOH
https://sway.office.com/2JC9AWO0qbAnVpf1
https://sway.office.com/12SrVcMJCsUvX1H6
https://sway.office.com/PixBsEm0avmQb63A
https://sway.office.com/pkimXk0sL1NGgvdu
https://sway.office.com/BHFgpNm54hPSeh7C
https://sway.office.com/1hwFTGICLivi2Hce
https://sway.office.com/Voo3mshtoBqVlEYx
https://sway.office.com/1RNbjsp9KXNorPWq
https://sway.office.com/3HbWJrUqbn3u01bw
https://netgork.com/watchnacorli
, dumzan valence odpovědět
dumzan c2936d4fca https://sway.office.com/IAPWLNPYLhUkzVNA
https://sway.office.com/r8gx0Mp5FJHBGkBh
https://sway.office.com/r4jvnGEtPPTjBma8
https://sway.office.com/FPGDf7OOVt3lmLSM
https://sway.office.com/QwaDuT57a6Zy35ZY
https://sway.office.com/PksHBvXiQorhYcrL
https://sway.office.com/KWX1nuI2xRaiuP5K
https://sway.office.com/9ctU4FjopbetccmB
https://sway.office.com/nsdBTyT1QCVcFdEL
https://sway.office.com/nMjhxuiLKbgBFaFV
http://fisherman.sea-striker.com/bbs/joyful.cgi
, marwill gabalah odpovědět
marwill c2936d4fca https://sway.office.com/xeUsFEL8t1BTPOPy
https://sway.office.com/WnYIKEHNp6sDNKHh
https://sway.office.com/LC2vxCjKJn2Xtzl0
https://sway.office.com/3IeXLK587SKrctPp
https://sway.office.com/Cne10sL9Y4QyBaSq
https://sway.office.com/tIpEADWhDH9jyrvE
https://sway.office.com/GvgR2dThPQ9zdzKM
https://sway.office.com/VHRcvCzbQdOkH8bp
https://sway.office.com/2j0hBwqCvVBEtpRD
https://sway.office.com/Hva3vheW7zR8MAhQ
http://www.bavarian-miniatures.de/index.php?pos=0&section=guestbook
, leopsal harbon odpovědět
leopsal c2936d4fca https://sway.office.com/ASQucC4sOb6fRWom
https://sway.office.com/sWcBnFvqkjIZWsOW
https://sway.office.com/PVLvAsMGDGA4iwaR
https://sway.office.com/IOgXeBHbiTd8AYpM
https://sway.office.com/viaL1igIJBWVaM77
https://sway.office.com/tGPgLjjXTH82WL8G
https://sway.office.com/kDjCmPZa3FMiSf2r
https://sway.office.com/w8GRupBh9QC6pEk8
https://sway.office.com/r3kiL2tv37XWoL1I
https://sway.office.com/czLiEcMYRo5sC3Do
https://www.christophshofladen.de/g%C3%A4stebuch/
, vannjan giorsalah odpovědět
vannjan c2936d4fca https://sway.office.com/rAhzn7az7dJDXaQx
https://sway.office.com/Hjuv7Iaaq2qzWCZl
https://sway.office.com/zqN0dW3LVFOhp6Q3
https://sway.office.com/dZfAD2AmZL9IehGf
https://sway.office.com/A8wPwML31Vi4UOrA
https://sway.office.com/vc6rQ1ix9yLurxK1
https://sway.office.com/PgZzC2jDuCMjs8kQ
https://sway.office.com/KsxZecwqQteJcjHZ
https://sway.office.com/LZlhKkX5lUUyHz5d
https://sway.office.com/2JY3sRuf7CkGNG37
https://siamclassics.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/
, brevall trasie odpovědět
brevall c2936d4fca https://sway.office.com/FII9sY0662r1CN4W
https://sway.office.com/cEbX3D1TkLA5OWbs
https://sway.office.com/3TnV6LtiifO1WSYI
https://sway.office.com/GhDiDfHmIlIqDz7h
https://sway.office.com/bCspyhzVqvTCaA3W
https://sway.office.com/3blj1rqdeRhSw9FK
https://sway.office.com/Z5zoMyE0HsLV0Vhu
https://sway.office.com/BjhXRW0WR8htzXFy
https://sway.office.com/PLfskQpRQC0p2Pt4
https://sway.office.com/i8PQjFHlbWauRyma
http://willowandstems.ca/index.php/component/k2/item/7
, keiade steiner odpovědět
keiade c2936d4fca https://sway.office.com/ioj2u8eAJPUZTSgZ
https://sway.office.com/N8gxOEtVhXgSmKwK
https://sway.office.com/e4Jje2ARAfXXd08z
https://sway.office.com/nhgULPVCS3bEFwFr
https://sway.office.com/LvpGKUmfQ4ZulyNr
https://sway.office.com/3H6WdcFPH2L0uL1u
https://sway.office.com/Dzjt3VMtTnmPr0gS
https://sway.office.com/I2nzniEd22eDuoi4
https://sway.office.com/jFkorJhvm4qYfinb
https://sway.office.com/XbJ605FZioq22OkH
https://www.minesec.gov.cm/web/index.php/fr/component/k2/item/604-liste-definitive-capiemp-adamaoua
, jimmyude kamakani odpovědět
jimmyude c2936d4fca https://sway.office.com/ds7dyZ95QDiKQyJe
https://sway.office.com/HoBBG49pqgmpoGd2
https://sway.office.com/wXpjrLwhJ5S8aY93
https://sway.office.com/AEXyAA9qvyOFyGJt
https://sway.office.com/kGqR7p05lsOeSDHw
https://sway.office.com/tLQcu5JeJr3knnO7
https://sway.office.com/ZHwvp0Y5St2sODg4
https://sway.office.com/cNAWjKxGvdHj8c16
https://sway.office.com/aWZlYcNeZrgRWRiV
https://sway.office.com/tDwOKCIinF2P0NQa
http://nyyxjcgc.com/plus/guestbook.php
, carila broken odpovědět
carila c2936d4fca https://sway.office.com/kUHVEhqjF4RnUHRL
https://sway.office.com/7quuu61VYzPvdfV8
https://sway.office.com/i5qbjPC2kuMHwPKv
https://sway.office.com/DXFBXgDG1jD1Zs8f
https://sway.office.com/QtrSbPL5sYBcRx7L
https://sway.office.com/V71CgPMqoQPDnNky
https://sway.office.com/3zo9V6hRFsWuJJle
https://sway.office.com/xVNvgktJj1AI9iFE
https://sway.office.com/9tlWiGHJflpjIGIa
https://sway.office.com/3G5XV9SycAeAh6EC
http://www.zy-xcx.cn/plus/guestbook.php
, uldrolwy meeghin odpovědět
uldrolwy c2936d4fca https://sway.office.com/sOjJkG5oJgvguWz2
https://sway.office.com/74X9gI7EY5ZTOytN
https://sway.office.com/E3A6Ml0WTAyPEQR4
https://sway.office.com/FxjU5dO2yNHGnjZM
https://sway.office.com/m36qUGl1n3bGFNeW
https://sway.office.com/R56yYOITq4g7J0Al
https://sway.office.com/I63o7BpnF8Qc23hv
https://sway.office.com/eNHU34UnfzasCj7j
https://sway.office.com/olUWGick0tywSsaC
https://sway.office.com/K6PWpEHqhDQ0FmHz
http://www.ebio.com.cn/plus/guestbook.php/guestbook.php

Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 190