E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 144
, keshnenn baldric odpovědět
keshnenn 5052189a2a https://public.flourish.studio/story/1465003/
https://public.flourish.studio/story/1465009/
https://public.flourish.studio/story/1465006/
https://public.flourish.studio/story/1464996/
https://public.flourish.studio/story/1465004/
https://public.flourish.studio/story/1465002/
https://public.flourish.studio/story/1464995/
https://public.flourish.studio/story/1464997/
https://public.flourish.studio/story/1464994/
https://public.flourish.studio/story/1464989/
, clarrawl aldred odpovědět
clarrawl 5052189a2a https://wakelet.com/wake/-dnOmGG4ToA0vqfcSWk-m
https://wakelet.com/wake/OZAynN9PFUyz98hcU3G5F
https://wakelet.com/wake/InexPijkcoXa7yN2s6zl6
https://wakelet.com/wake/i8E-LxgDqmE8bOs6PsuXz
https://wakelet.com/wake/Ga3SGyBeKPe_jpydm1iQ2
https://wakelet.com/wake/onWi0wVKmF_d2gsjGASku
https://wakelet.com/wake/RwPpMAxcA0p8Iq1zu1TvS
https://wakelet.com/wake/pbJ0ZanhqIDmB6rZKkDuV
https://wakelet.com/wake/5cwomtPf9VD2hXZLQ8vdm
https://wakelet.com/wake/eaCLdc_TO1VpKm1tNf5MV
, jaqgers roelof odpovědět
jaqgers 5052189a2a https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=scrolllinkupload.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/05/j8AtSsA5zz7AjNJgR9DG_06_13bf7df4a2dd992b6dd5c6250ff778a4_file.pdf
https://www.didochat.com/upload/files/2022/05/PsLzwFCTjT3PGKhyLBf3_06_7918a47ffb1b18d0ccb98627df0bff4e_file.pdf
http://www.suaopiniao1.com.br//upload/files/2022/05/D3deJhrwomMQFjHQt6Zf_06_27697dec4ff2568b56f1bbb76dd051e7_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=whatchats.com/upload/files/2022/05/p23f1zNChxRp4kT9154h_06_dda90e0a3613414ffdfa990c52e4ab7a_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=wanaly.com/upload/files/2022/05/wwUfhHwYlxN2YFto8YAE_06_b7295c32c41d55c78ac922ba72634b59_file.pdf
https://www.soonaradio.com//upload/files/2022/05/a5FhDGPSEhRrLOrdtHs1_06_a13c67aa146c3866c89b9b32d398451b_file.pdf
https://colored.club/upload/files/2022/05/CuzQR2sHltyUZQlaVog5_06_3782de5509f3be0fec96dc28c263073b_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=www.29chat.com/upload/files/2022/05/NvFLB3MWZ9oe4a1bjv1W_06_7d79a5b6ce4621b029625785e0d636e0_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=morda.eu/upload/files/2022/05/KpPiy4Ib95gF9CfokUPg_06_b7d035ad08ec6155f8611c888a417f24_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=mydnepr.com/upload/files/2022/05/V7Aa711ZiMnBFRGfXK1E_06_24c899fad53c8ececdc8f81d0169b327_file.pdf
, fardarr sampsun odpovědět
fardarr 5052189a2a https://wakelet.com/wake/C4Ug3TrFLA_puOqsTjfds
https://wakelet.com/wake/tJaAIMY-iK3Gw97fDA0aG
https://wakelet.com/wake/JqeIatF3LTZf5t1Cxsa6S
https://wakelet.com/wake/9G3DiViczbrCj807P9eRp
https://wakelet.com/wake/6iQx-Q0HKdwg5BX2mnYPT
https://wakelet.com/wake/93IZKkL7ZWJt2r0vunln8
https://wakelet.com/wake/8-xU-cDQh0L0UGfFyAeE8
https://wakelet.com/wake/0NbcDwapxZkZu0MGYbQWk
https://wakelet.com/wake/DOrU9TTW3zeLRbZDGdN-T
https://wakelet.com/wake/MmQ2pcdf0lGPnGXudw8WN
, uryaass weldyn odpovědět
uryaass 5052189a2a https://wakelet.com/wake/eZx_GFaTS6Twgv0RO1ggM
https://wakelet.com/wake/ok9IG10pxrNmHKih2jI6Y
https://wakelet.com/wake/mrOzdhxEx0-yjRX5g2uon
https://wakelet.com/wake/1Fd9SrQdyxEsTuvyNsrjw
https://wakelet.com/wake/n5BGiby5CkOyte9D5XbLj
https://wakelet.com/wake/0H2gCCtTIRqogKvQva5r1
https://wakelet.com/wake/wFJ0NCnJZ3pyUpHKkOawA
https://wakelet.com/wake/U265pNxN8XWz8OzjsnkOd
https://wakelet.com/wake/ybq6B9vvMFY1ZZmQge8cB
https://wakelet.com/wake/TN-SJ3BcvHFOveZvCg3Nx
, wannlau ellana odpovědět
wannlau 5052189a2a https://wakelet.com/wake/9bVPPmOdS3USZrvLyaVWE
https://wakelet.com/wake/WXREO8lFFybS695Vfg1uX
https://wakelet.com/wake/x0s9gkQQj0G69cE1nPiej
https://wakelet.com/wake/hkh-tsT8kQCAO_qiVIYnu
https://wakelet.com/wake/Z9GTIEsZKBFZ18CTuWQxQ
https://wakelet.com/wake/26gJaBMTT2sywWQPNvf-u
https://wakelet.com/wake/neyjSbyoEY7HE0Ux8Nm88
https://wakelet.com/wake/EXmq9mXuQidy5wzPGvU9R
https://wakelet.com/wake/CYuPEM91C6O8XkIIilKUN
https://wakelet.com/wake/cmucp15rmuLEAie2gUVdh
, vykjan walloch odpovědět
vykjan 5052189a2a https://wakelet.com/wake/Tmr0x-lvtcA-RoPSoTvcb
https://wakelet.com/wake/Tlpvtm7OTCsb6LDWFzP4q
https://wakelet.com/wake/WTQyd3aAI3CAK60Y3_tNt
https://wakelet.com/wake/UbaxYI7hcUZZ1uMUL3j2N
https://wakelet.com/wake/gReg4LLKLQXi8w3q6u9XM
https://wakelet.com/wake/HR1tBdAzRd8MXspVfLKx4
https://wakelet.com/wake/LPEpOCe2su-sir4yYrvep
https://wakelet.com/wake/IOPYyh255R17hZo5nUbDz
https://wakelet.com/wake/OY1yPM24HVlzUt1yIM97Y
https://wakelet.com/wake/fCHtaNAy8qGWgFCwNy1aa
, belota lavenya odpovědět
belota 5052189a2a https://public.flourish.studio/story/1353097/
https://wakelet.com/wake/8P6uy8nb8CbRluGSAlg6D
https://wakelet.com/wake/XTNBoUB51AE3ccWW0zJKn
https://wakelet.com/wake/rEJERRb5DXHfWzN5ypNIT
https://wakelet.com/wake/S47FgHEgdEEvEPaFKorfx
https://wakelet.com/wake/9o1KJHqxSvEOFxMreKLKR
https://wakelet.com/wake/6jc3Xo48Ez159TVfcQ4Jg
https://wakelet.com/wake/CDyF3oQpoaOduIhYwGWEl
https://wakelet.com/wake/MQk6I-j2RNH-Q44SJC-Wr
https://wakelet.com/wake/MyqTGtQy8jpJMzJwnyxok
, yellang nibbana odpovědět
yellang 5052189a2a https://wakelet.com/wake/cTsakETONPhIXjToP7eTH
https://wakelet.com/wake/cuu_e4tChmY0imK5RjBDn
https://wakelet.com/wake/mDzSkROdifB-tq1diI--G
https://wakelet.com/wake/aDAIia-4UyPdLtLCS_oUH
https://wakelet.com/wake/7nytIixZZzUhV1nbk5-s3
https://wakelet.com/wake/ikz6WK7E9eCRLjZcpr7nG
https://wakelet.com/wake/d2_P3PbwLGVM1DGX13blL
https://wakelet.com/wake/CNhGv-PTiAjoDg7QPd6W7
https://wakelet.com/wake/oikbBl6VMgU71tDWwfqaL
https://wakelet.com/wake/Pj6FoiGdY2AMOZqn5aMD0
, yuanfran onidah odpovědět
yuanfran 5052189a2a https://wakelet.com/wake/OvARU0VFukqAw_rBA8CzA
https://wakelet.com/wake/f8ii90vl5-kJSL9ajVg_F
https://wakelet.com/wake/78vyNptjBFXaT583pd8kE
https://wakelet.com/wake/fUqt8R6mj6NzalQohaW15
https://wakelet.com/wake/TRrUpzhgEc3rqMOG0M7h6
https://wakelet.com/wake/Pgnr5qCU-TfhdddsSKbfw
https://wakelet.com/wake/iY000rJTbTYMamAZzIr_x
https://wakelet.com/wake/4HUfmrhIqCINfjA9dzCkS
https://wakelet.com/wake/eFMM8wS4RvXO3fssioQzy
https://wakelet.com/wake/ZmHnw_QiZi7X1vluSmZq6

Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 144