E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 144
, octaoty ellitie odpovědět
octaoty f1579aacf4 https://sundeoreda.weebly.com/idivxtagger-crack--free-2022.html
https://wakelet.com/wake/q9Igj0J2WM3ieNqKSLEEC
https://seesaawiki.jp/waahisbuddti/d/Nmap%20Crack%20%20%20Serial%20Key
https://alpieframcoreari.wixsite.com/reempmawoodcond/post/hitmanpro-free-license-key-free-download
https://riequizerte.weebly.com/interpol--crack---macwin.html
https://farben1991.wixsite.com/sioprasitjel/post/igotu2gpx-final-2022
https://wakelet.com/wake/koyr8XN_yRoRHqKdN094K
https://wakelet.com/wake/92WyRDAHYv6QckQ7Ahv8K
https://wakelet.com/wake/Ll9UlfxUL0nqo1bbJoZQ1
https://wakelet.com/wake/X-9vniLudFTPc7ImFEHyr
, chrioto anakinn odpovědět
chrioto f1579aacf4 .https://melaninterest.com/pin/ultraoptimizer-crack/
, melouse charisa odpovědět
melouse 5052189a2a https://wakelet.com/wake/59Rd5_nNSvRnLKgTma4lv
https://wakelet.com/wake/Ysb8wGf5qnaakSfkoVhim
https://wakelet.com/wake/cnNZyKJf_hnmYlamfMaKv
https://wakelet.com/wake/W_7ARjcOKKN73AorU9gv2
https://wakelet.com/wake/BDMYYfmRBGi7CUtACrg04
https://wakelet.com/wake/9pdUF81QwkWIroj9RZLoQ
https://wakelet.com/wake/EjWGobjLc_Hv6bMIL_MB7
https://wakelet.com/wake/MrSeMY8B3zVdhautU0r5V
https://wakelet.com/wake/DJxH1KPk7MewBzqeGmoUK
https://wakelet.com/wake/QLWWiNbvU9YWVOaFZjcWF
, gayllav whitnie odpovědět
gayllav 5052189a2a https://public.flourish.studio/story/1381986/
https://public.flourish.studio/story/1381984/
https://public.flourish.studio/story/1381978/
https://public.flourish.studio/story/1381985/
https://public.flourish.studio/story/1381982/
https://public.flourish.studio/story/1381971/
https://public.flourish.studio/story/1381931/
https://public.flourish.studio/story/1381980/
https://public.flourish.studio/story/1381897/
https://public.flourish.studio/story/1381964/
, ysycai vasyuta odpovědět
ysycai 5052189a2a https://wakelet.com/wake/pOqiRS4z9YVreL6K4ADWB
https://wakelet.com/wake/RNp-4PnPrHKhoj8vKb1Hs
https://wakelet.com/wake/sMK550xkrG6LDPhKTfvCU
https://wakelet.com/wake/3PPEIUw0g_GBBNyCtcbSM
https://wakelet.com/wake/u0rvHAJ5a5CXXVjcqmc-z
https://wakelet.com/wake/pMDVfL5oaonZKVLvu5LFm
https://wakelet.com/wake/xQ_Jwurhbr3MMisEXlRYL
https://wakelet.com/wake/o5kT_aWZqK3IandceVK_P
https://wakelet.com/wake/GTJbNSDwv_da5IdtUjd_6
https://wakelet.com/wake/iue6yMGwKpUK7K0pw93jm
, rafafro saneesh odpovědět
rafafro 5052189a2a https://wakelet.com/wake/KAFKLmU2bLyU0T5eFc7bC
https://wakelet.com/wake/NgWQyxIaaOncV-F3d8ja4
https://wakelet.com/wake/sq4bK0Srg0Z5IvGTSFaQX
https://wakelet.com/wake/lFwFQklID27IxfUw4vKfd
https://wakelet.com/wake/KftBGiP7gokmCHX1F377t
https://wakelet.com/wake/gfZpOhCasZrVQ0HbRYTPu
https://wakelet.com/wake/359pghL5BhCahaPOaUpCw
https://wakelet.com/wake/ny_v4lEbUvEcuojZfc2Ks
https://wakelet.com/wake/jnBMB80oheLsE0ag1Po_J
https://wakelet.com/wake/XMmGs5dyGpGk1s91-PGJr
, sakthail frydrick odpovědět
sakthail 5052189a2a https://wakelet.com/wake/AbAVurNscDNKXfJBRsoe7
https://wakelet.com/wake/ZckSPpoHMfwc49wDCVo-z
https://wakelet.com/wake/aKWa5G3L-pihoYReO5duz
https://wakelet.com/wake/6yzw_VTCGzFanOJg_n9o0
https://wakelet.com/wake/_8da3Nrnyt4KCAfDQ2Fe8
https://wakelet.com/wake/mFAkH8krqMW10GU7VuWhE
https://wakelet.com/wake/JGRtxH4pMkvWFMke-PKUO
https://wakelet.com/wake/_TPB0yYLEJvfHAjuF1MEM
https://wakelet.com/wake/9pVlU5Am7d3E5QEEMEYH4
https://wakelet.com/wake/LxM9GNmHw2pwJThumA7Ml
, schofit saffronna odpovědět
schofit 5052189a2a https://public.flourish.studio/story/1426030/
https://public.flourish.studio/story/1426055/
https://public.flourish.studio/story/1426035/
https://public.flourish.studio/story/1426054/
https://public.flourish.studio/story/1426051/
https://public.flourish.studio/story/1426046/
https://public.flourish.studio/story/1426044/
https://public.flourish.studio/story/1426048/
https://public.flourish.studio/story/1426049/
https://public.flourish.studio/story/1426047/
, fellqua amarien odpovědět
fellqua 5052189a2a http://discfulwei.yolasite.com/resources/wp-all-import-pro-426-nulled.pdf
http://judglere.yolasite.com/resources/Imacros-9-Crack.pdf
http://cogphogeh.yolasite.com/resources/Jagannath-Mantra-In-Oriya-Pdf-Download.pdf
http://choidecdi.yolasite.com/resources/The-Kings-Speech-Br-720p-X264600mb-Yify-Subtitles.pdf
http://joualatemp.yolasite.com/resources/walkman-chanakya-902-hindi-fonthttps-scoutmailscom-index301php-k-walkman-chanakya-902-hindi-font.pdf
http://antice.yolasite.com/resources/Bhala-Pae-Tate-Sahe-Ru-Sahe-Odia-Film-19.pdf
http://guisingra.yolasite.com/resources/res2dinv-crack-software-for-macinstmank.pdf
http://persearchters.yolasite.com/resources/Lo-strano-caso-del-cane-ucciso-a-mezzanottefb2.pdf
http://coccosa.yolasite.com/resources/AdrianoCelentanotorrent.pdf
http://subwifi.yolasite.com/resources/The-Super-Singh-Punjabi-movie-in-mp4-dubbed-in-hindi.pdf
, ladjake weslya odpovědět
ladjake 5052189a2a https://wakelet.com/wake/eAGe5gNUlp2OQkHzWLNaX
https://public.flourish.studio/story/1446415/
https://wakelet.com/wake/XGTMRgN0fEwbzJhApUl-y
https://wakelet.com/wake/cTjd1Cz4PfXhw0A5q1YTK
https://public.flourish.studio/story/1446418/
https://wakelet.com/wake/ThfD4cYhnz_Ikgmdhk32v
https://wakelet.com/wake/XbUINGAbzofujcNBNulpq
https://public.flourish.studio/story/1446417/
https://wakelet.com/wake/qHU58oC4Xlnmh-id-XGJ4
https://wakelet.com/wake/J5SDFW9C0yqIkHIhMwK9V

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 144