E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 190
, vangeor darrios odpovědět
vangeor c2936d4fca https://sway.office.com/ItZe8X8g90YyG02k
https://sway.office.com/KVCaMXPVmNApR2lq
https://sway.office.com/HoPLdXrkNMUdroWA
https://sway.office.com/AwUMOtlKTQggYXGH
https://sway.office.com/9FGFym2UJZczoS5N
https://sway.office.com/Um1YqENPbIlP8ZYD
https://sway.office.com/9GnBCczsopCxlaUN
https://sway.office.com/Bn0PsCQXJBxUO9KH
https://sway.office.com/ElnI3WzXTobPfzxx
https://sway.office.com/Sa4E6BAJ9f3luLdS
http://dieufsunuradio.com/index.php/component/kide/-/index.phpoption=com_kide
, falpes lavany odpovědět
falpes c2936d4fca https://sway.office.com/xB6V6xtPKA9VPUOe
https://sway.office.com/8KtNm0KdLmcMsdWQ
https://sway.office.com/Jb96DJ2Npr9FFbDC
https://sway.office.com/fyhQX308s78BncVt
https://sway.office.com/Zumg4CYOWuBCTCbu
https://sway.office.com/iQfOqi2fcW2NzaV3
https://sway.office.com/4a1Xat0D9eC17wwg
https://sway.office.com/i2ir51QqOavG3vLd
https://sway.office.com/FsEL7w3wKYzrZbyj
https://sway.office.com/55yDcmIfEFCdikPc
https://www.lavozdelriotarqui.com/index.php/component/kide/-/index.php%20%203Foption%203Dcom_kide
, yestcos barkley odpovědět
yestcos c2936d4fca https://sway.office.com/TgGS6xw1S7wfzJ3t
https://sway.office.com/nS38PGU8YAPvmETv
https://sway.office.com/G14YG7Gz0sxGpdoI
https://sway.office.com/JEYWmxnbbGYuRvn1
https://sway.office.com/zg5TGFJvvRvFaCmX
https://sway.office.com/FDGkDCnY5MtRogHs
https://sway.office.com/XrGCOXqafbEADkzk
https://sway.office.com/F3DbF3nF2AB5kLoQ
https://sway.office.com/0EEf9oeVDwzWcwwH
https://sway.office.com/ZIBA6vd1MxR9ZH9B
https://bocachica1.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/
, wilsnel daronah odpovědět
wilsnel c2936d4fca https://sway.office.com/60S8rd4mIZ29u6S5
https://sway.office.com/IyLajSeeMPTYeOC9
https://sway.office.com/1QEfddHICDeyGJkp
https://sway.office.com/yCK5b7QYOgXE0Z22
https://sway.office.com/eWBg0kiW0SQGEBSn
https://sway.office.com/RWOEqfdPwS7HnlX3
https://sway.office.com/Ef0bOdfYGUKA7msQ
https://sway.office.com/8YVzs7zNEDQuHuUg
https://sway.office.com/3Qjuq8Q8mzeJGKn8
https://sway.office.com/ENbxIFxzDPzhATj4
https://www.dursch.de/g%C3%A4stebuch/
, lyndgita berwyn odpovědět
lyndgita c2936d4fca https://sway.office.com/Wcow6vpnWiHAubQ5
https://sway.office.com/GkXydPjWCNqGNOfz
https://sway.office.com/xlBdo1dqwblXsLvL
https://sway.office.com/oenMvsfd366efDD7
https://sway.office.com/UXERiawCK7WFSGGT
https://sway.office.com/FQoZwvhtzJ7ZQw8y
https://sway.office.com/iPHv7uV5dI60MZGM
https://sway.office.com/TnGRMpuweDGeeEN6
https://sway.office.com/KxILCRIMsQLXUk8V
https://sway.office.com/RHr7ViPxOukxU4Bc
http://www.changlianjs.com/message/message.php?lang=en
, ellhai cristabell odpovědět
ellhai c2936d4fca https://sway.office.com/uLYPPIa7K5WncUMB
https://sway.office.com/CGHi2nu2Zd4zhzDt
https://sway.office.com/EX2ZnDk6F8xCbmCy
https://sway.office.com/oas1WyftxJXRZtZH
https://sway.office.com/g29FBLHwmi1CFCHD
https://sway.office.com/rEbpAclvNkM4ML0L
https://sway.office.com/V0N1rnxGhCIMyoQN
https://sway.office.com/QjTpXMabQjLw4x3t
https://sway.office.com/yyY2fmvmsEVwIhVB
https://sway.office.com/vg6brMiRZK2FGhEC
http://omnia.premyslaorace.cz/index.php?a=novinky2/aprilovy-bloudak-31.3.2.4.2017&addpost&page=1
, hiayag leopold odpovědět
hiayag c2936d4fca https://sway.office.com/P5FrFEpIZyMKbt9b
https://sway.office.com/hGvqlNdplTauKd0c
https://sway.office.com/DUw48DEcQZHsULYr
https://sway.office.com/7aAT8DCCxZQ1CDki
https://sway.office.com/vZgjgek443JryEKv
https://sway.office.com/aLrDFvMkFP6MFI0h
https://sway.office.com/bEJGNXoqxmeN3ZB4
https://sway.office.com/CRqkJdsNs4tSXdwS
https://sway.office.com/HnUCsj8nepgU9Rf9
https://sway.office.com/ZIx1F4ZJCzACm450
http://www.kpg.fapz.uniag.sk/index.php?a=47&addpost&page=1
, legrmad georgena odpovědět
legrmad c2936d4fca https://sway.office.com/AywqQh7GAwMHVdBH
https://sway.office.com/SCLHFEf7XNaFbCaM
https://sway.office.com/MgS9VfrHxcdhP2QD
https://sway.office.com/j1fhMssVbHsVu8Ys
https://sway.office.com/xhFofD44JhfWo4qj
https://sway.office.com/NRMqiNXa57wOVvog
https://sway.office.com/l2hwRDcEf68UzWz9
https://sway.office.com/cHRf8Pc3GP7ToeET
https://sway.office.com/ewRmBvxzGHm1G4WX
https://sway.office.com/BZciOqLuBUZRD8Fr
http://www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=com_k2&view=item&id=408:paintes-et-reclamations&Itemid=206&lang=en
, lemodesc walwyn odpovědět
lemodesc c2936d4fca https://sway.office.com/2PmOQxcsH0q13Sks
https://sway.office.com/f5MvIt74BZDXF96k
https://sway.office.com/O66eLHnSCphEXUgU
https://sway.office.com/QZTAgKiOyi0grdEg
https://sway.office.com/WFdyNk7NvvDHHvVe
https://sway.office.com/Nrj9GEL4DLpa7DbE
https://sway.office.com/d1Wf4cAkgV0Nq4PD
https://sway.office.com/kGBp4VeeE33JPAeK
https://sway.office.com/zefsiSj9LNOTT0zz
https://sway.office.com/sKb7u0UwceCd1dt3
http://centrofisioterapicocittadisassuolo.it/index.php/component/k2/item/5-when-ideas-sparkle-on-paper-artist
, nolashe laudalyn odpovědět
nolashe c2936d4fca https://sway.office.com/P71SXkGaMTWX0YX7
https://sway.office.com/837kH31d7sQNEqIM
https://sway.office.com/THhn2bOSEAwhIRF3
https://sway.office.com/lOOTK94p38AKWfII
https://sway.office.com/9ojwhzGJuFGz42qg
https://sway.office.com/ReM5fpgRboJdb20O
https://sway.office.com/k8h3yp9EGlD2c9vx
https://sway.office.com/2FSJFL5rHedNjyWE
https://sway.office.com/vG1AxNBEsNzm6gLK
https://sway.office.com/FsqCZxQELJWZG3Rj
https://fromwith.ocnk.net/phone/bbs

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 190