E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 190
, finlaur pellegrino odpovědět
finlaur c2936d4fca https://sway.office.com/V6qBTePQL9sGsVO4
https://sway.office.com/PtF9b7yEkXuyGBHd
https://sway.office.com/g3q9B8CSlnqKJsBd
https://sway.office.com/pY0h5c8r28Ue1IjG
https://sway.office.com/PBNw2pCgw6Peb3Fy
https://sway.office.com/BPmpYUEkRQmEpkZN
https://sway.office.com/eW2wcjWGZtKCAvvQ
https://sway.office.com/pFgctCnedRFyA5Q1
https://sway.office.com/zJYiIczObCIxBJOI
https://sway.office.com/ywbwbzk5nd8GlUZ0
https://www.toriikikaku.jp/bbs
, lantams guglielma odpovědět
lantams c2936d4fca https://sway.office.com/ltlh0RrfolamCej1
https://sway.office.com/UFQXGAlYjtGIvxKR
https://sway.office.com/r18AzjIn22Ao6mbC
https://sway.office.com/4HB449wGkQdB1HoN
https://sway.office.com/Mc6LXIV1vzHTNfEQ
https://sway.office.com/hDUU0YsCDgnjPeFH
https://sway.office.com/6vuVtCaEzai7HRlm
https://sway.office.com/BvHyJuqiF4SUYRft
https://sway.office.com/EAMPU3cBw4ogXWQo
https://sway.office.com/qwSWB2BPITObXbQ9
https://ballapp.jimdofree.com/nach-datum/j%C3%A4nner/hak-grazbachgasse/
, callwyna chauncy odpovědět
callwyna c2936d4fca https://sway.office.com/XWlmS0N8BbCsfFjD
https://sway.office.com/Uru4C1872buYbNMi
https://sway.office.com/6vMVAfLCtgplYUta
https://sway.office.com/8defj31BQjEhGLYG
https://sway.office.com/WrQvS6LNqlHIgVSA
https://sway.office.com/3dOqHoQeIugBZLvj
https://sway.office.com/AhB197aIjz1Tr8te
https://sway.office.com/5CRhu1o5Vjku77D2
https://sway.office.com/IQHQS1EmydJazZ5K
https://sway.office.com/ZI6aPvBXXqjk5gWo
http://www.yzdwg.com/message/message.php?lang=en
, carern denzylle odpovědět
carern c2936d4fca https://sway.office.com/7P5Hqlhy1QQxgWaJ
https://sway.office.com/oPsjF01rt00diExS
https://sway.office.com/5vCR6h3SIJR8YGPt
https://sway.office.com/4C6hGeb8LsThPfEO
https://sway.office.com/BAD1vVKxkYhD0huc
https://sway.office.com/DvK31gG4dJvvWbj0
https://sway.office.com/1K0EyUVTLBsVAsgt
https://sway.office.com/isWnVpBujCLd5eoF
https://sway.office.com/6b2CJhPzSxm8nU4H
https://sway.office.com/yaGfPeaLgHAmQvGn
http://www.hopsuk.cz/index.php?a=114&addpost&page=1
, yilner kareef odpovědět
yilner c2936d4fca https://sway.office.com/woBQVXNHbXnKjfqw
https://sway.office.com/SWz7lIZlQFL4Qcpy
https://sway.office.com/DsRszvVACYzfLInw
https://sway.office.com/TJ2KAULMJkObezqu
https://sway.office.com/eD0tnBIcDmd2XzCf
https://sway.office.com/CpWTfPTMCOAyVRA5
https://sway.office.com/TSIHh7aRGAosjt4p
https://sway.office.com/Ou8YzY9sRZ1CPVMH
https://sway.office.com/aCOSQGGdPgDaAYFW
https://sway.office.com/J2iwhCdV8Yv3McwY
https://karlies.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/
, delamor gerryt odpovědět
delamor c2936d4fca https://sway.office.com/4t6Ok9Qe52zhjDeu
https://sway.office.com/VVUGcaJl8zxs1JDd
https://sway.office.com/UX4gKjUmhJl88Km1
https://sway.office.com/fM0L8fyG6VhxItwO
https://sway.office.com/yu1pzojA3EFyPoUy
https://sway.office.com/vW7Pvn8d9X9j66Ki
https://sway.office.com/jx3wsWL5wCE9chtz
https://sway.office.com/HcuPgs8EXW3FaPTs
https://sway.office.com/6BgMB1fffya39Ia0
https://sway.office.com/AiheYptPmb7vosQB
https://www.pwpa.international/index.php/component/k2/item/8-develop-a-passion-for-learning
, ugolsiro warmund odpovědět
ugolsiro c2936d4fca https://sway.office.com/M6aqpc9HxkNG1wUz
https://sway.office.com/nf3sVe7euEHEyojY
https://sway.office.com/unDuhsklJp6xWTC9
https://sway.office.com/pMovMBsQl9JsU0nG
https://sway.office.com/aBYhSCDtGyFuAakd
https://sway.office.com/IuRp42H7JNvDD2gK
https://sway.office.com/KMdAmmNvrJDSCEoQ
https://sway.office.com/yoWCUa9FDLkheJrF
https://sway.office.com/1k8Nr7TvZWxESay7
https://sway.office.com/ImwPMr4khJHi7Usq
http://121.199.4.124/message/message.php?lang=en
, tomdavi ghytah odpovědět
tomdavi c2936d4fca https://sway.office.com/qSdPhFDBg5FUUIsS
https://sway.office.com/3aFmldqnCoRWDep9
https://sway.office.com/m9xiS2cMGmYFM7dG
https://sway.office.com/BdJYxCytoJJZ83u2
https://sway.office.com/sAe6i0BvEDjf6g4m
https://sway.office.com/7O93oDEYlUNx7PAS
https://sway.office.com/5BgbZRtn4StbngKd
https://sway.office.com/Hh1DrPaGo0Xr2cDR
https://sway.office.com/93tUy0BPPL8OXQqI
https://sway.office.com/3bpaVWnBS54ysmXX
http://kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?a=204&addpost&page=1
, nimanor gaenor odpovědět
nimanor c2936d4fca https://sway.office.com/uoZU0q0xvWtoiZ2C
https://sway.office.com/tJ8h16ZnYKvuyiLQ
https://sway.office.com/JUz0oC7ug12EhjqD
https://sway.office.com/1lhBbBj8we2YnzBz
https://sway.office.com/pkgF8QTyExao7lKw
https://sway.office.com/BEjkGHnkIU0asVug
https://sway.office.com/h2rVzVF9lGK3N2Ue
https://sway.office.com/FzDOENI0GeWzR4te
https://sway.office.com/xmrxmXHOUmGnoBs5
https://sway.office.com/0TvzJRRvqforuhOP
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=1468&addpost
, wonndar weronika odpovědět
wonndar c2936d4fca https://sway.office.com/qgqJTpsqLLvoylKO
https://sway.office.com/MImEA8KPHiiliqI0
https://sway.office.com/aXidlo6rof6DuyaW
https://sway.office.com/5McAaXtTrrfX4nVF
https://sway.office.com/5LpEs54SuPLjtlxV
https://sway.office.com/45HaWaezwD8bszZ6
https://sway.office.com/X6oV4RxdzRWExRry
https://sway.office.com/OfLmLAq11VCHxVOo
https://sway.office.com/9gq4TH9y1sERuzwB
https://sway.office.com/1HAMvVHyNz9DH5WW
http://calorababy.co.za/forum/viewtopic.php?f=45&t=356606&p=780706#p780706

Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 190