E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  195 196 197 198 199 200 201 202 203   další » ... 230
, basbrook javerri odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/8nN_wYPtLCHQU6hgmNl_ghttps://wakelet.com/wake/oQGG7rdwkl_qBAeRLSDXqhttps://wakelet.com/wake/rfyiXCgjyz1QIACbRsiJ_https://wakelet.com/wake/m9_8t3bfP95szLpZyfN2chttps://wakelet.com/wake/q_KzR98teCt5_NmGqDwnXhttps://wakelet.com/wake/3IP-rsgd3aq5y6Io-FRSbhttps://wakelet.com/wake/0NABghrSuAvhay7VqP_mMhttps://wakelet.com/wake/1HJ60daiu2_FH7CQynkl6https://wakelet.com/wake/OuzzWpGjJbVFII28748crhttps://wakelet.com/wake/WyvcbLqamWpFLKkGYzRVZhttps://wakelet.com/wake/0I3ePIuC-rNN9yHtW6bBkhttps://wakelet.com/wake/Hb-2xTDwSog6JAqf0as1Vhttps://wakelet.com/wake/TH4FV5balkDC-kYjuVPhehttps://wakelet.com/wake/9B2TQ0K62jseHviNOUJdphttps://wakelet.com/wake/lbGuoGvGkZV0ThfT4s94thttps://wakelet.com/wake/Ql5wrqBFtFqTP5Tibns2Whttps://wakelet.com/wake/S9nzQShdAVWNKyeNmkE0qhttps://wakelet.com/wake/WMW3DU1pZHBzHyrRiGfbRhttps://wakelet.com/wake/99kjABjKVu5vU7B87gGMghttps://wakelet.com/wake/g7Gq_GFW2xyc9CvN0IMbqhttps://wakelet.com/wake/0QsBs-GEEWpyb_aNA-PKhhttps://wakelet.com/wake/3asOKDVDFZZ0ca07eXOqxhttps://wakelet.com/wake/B-F6A0Mp5ztqOTROumvDMhttps://wakelet.com/wake/c16oPqqZaHc6VCIBddIb7https://wakelet.com/wake/fC1Kiw4FFLbDTgB3wSuRehttps://wakelet.com/wake/_XGncwj1zVpT4N7vb5f0Dhttps://wakelet.com/wake/R8f-G34fggpo9qyTVGfsHhttps://wakelet.com/wake/LI4Xjf0N6MG0IpE1RZ0s3https://wakelet.com/wake/2_mlwhzuBOaKfsWBBpcBQhttps://wakelet.com/wake/CbeNq1Iz9c8vkuSrWomXj
, karmenik chenee odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/sx9Rwo5boCdrVj6zZ3SQ9https://wakelet.com/wake/RlB3VRqMTvrpPPgBe4FgPhttps://wakelet.com/wake/P8UeQ8O6N5rJjSavM6U_xhttps://wakelet.com/wake/GrYogNBu-20gYXCv__2F-https://wakelet.com/wake/W6sdpdwHPjoSc5tBcn-1Ihttps://wakelet.com/wake/J7eDaUcn2T1XRH4DQG85Fhttps://wakelet.com/wake/1eRsQUfVSF85C7W_7Awt2https://wakelet.com/wake/V_3v7roNQs-6iH9gTvwBGhttps://wakelet.com/wake/x8t78o2BHcKyZeVbOuU_Mhttps://wakelet.com/wake/o2-PgUVM5K3IkEQ9JaEBChttps://wakelet.com/wake/oIEVL_FUUKbADnXVdfOQ5https://wakelet.com/wake/9pK6k-6bgUGs0oHJwQYBrhttps://wakelet.com/wake/lqmHhBq2sf_nuLDVRx6vlhttps://wakelet.com/wake/MeOZxJX7VF0gHlFwX-ILwhttps://wakelet.com/wake/afS5Rr9537hyKin9gmeBChttps://wakelet.com/wake/Z7QEXkSLnmIK6l4JE3zB2https://wakelet.com/wake/PwyUtVRMo8ajJGe0M_h6jhttps://wakelet.com/wake/4Acy4WO-Omi-wevSMj2Ewhttps://wakelet.com/wake/O2Vn-9sVhjP9ItUlTOztkhttps://wakelet.com/wake/Se88-nmFiZCyLX3sddUKYhttps://wakelet.com/wake/t4XX2K5PZfYOYEq7mgkZDhttps://wakelet.com/wake/-GHC5IWgX65e4WvTeYci5https://wakelet.com/wake/rJWUexEbJ5kAG0_leT-Hmhttps://wakelet.com/wake/ei991i_pKplqChcZv5TEuhttps://wakelet.com/wake/TmyHYPZcCSFPq1-AzV05xhttps://wakelet.com/wake/sfxAPcgNISiWhj4D4_54Ahttps://wakelet.com/wake/pWxsGueWAsYvzs94-8z-Lhttps://wakelet.com/wake/xQtvwbRK22FA2i62DjiJIhttps://wakelet.com/wake/V-q22J8Xt4FHbvG294lfNhttps://wakelet.com/wake/HC4vyo3xfhNW3nK-iLBmd
, neesodegu charice odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/YFnMXdjk5Dv1djn0pFqijhttps://wakelet.com/wake/p5hL24e_i9pZLza3MkN2hhttps://wakelet.com/wake/u3ZEJhAAANk_Dt6ijiWlBhttps://wakelet.com/wake/lFeorsInOvHOq9pGTow5dhttps://wakelet.com/wake/dKi1APqfhEswH9TapsFDbhttps://wakelet.com/wake/t43utMLlhOcg9TYWHKbnHhttps://wakelet.com/wake/3R1YubeNQLICOIDxtSgmLhttps://wakelet.com/wake/0zuUC0FhY4PGvexy11aUDhttps://wakelet.com/wake/R99o8gg2CsdfmBAGNwwdghttps://wakelet.com/wake/xx5cuT1yLRmt4eMXub5idhttps://wakelet.com/wake/xnHBwRb3BjUWoe-ks0G5Ahttps://wakelet.com/wake/MsQ9lEkCQ3s1i-aqdHmc_https://wakelet.com/wake/AGd49rfvwSdMLU63YGW7ghttps://wakelet.com/wake/cIryjy77DX3uCwujaDLd_https://wakelet.com/wake/Nk99arcAMGFUPC6Amt2-xhttps://wakelet.com/wake/y_AXS6BNdSzlE9-bo9hpqhttps://wakelet.com/wake/fIbId4rjW5Wxm8fJqyZdVhttps://wakelet.com/wake/ltid3dXb7k1hSxF0mN7vmhttps://wakelet.com/wake/gYbSrCmaH2YHNqQtCpW2Dhttps://wakelet.com/wake/HzmiAOxTv9CSS-UHXzem5https://wakelet.com/wake/IXqfxM2JYVKwucc9w4ZKJhttps://wakelet.com/wake/qXJPryAwH-Zrv_BRyqYOLhttps://wakelet.com/wake/x8YPnLaZcWY-Mb_ATMNSOhttps://wakelet.com/wake/stLagILsenN16BL-hRbtEhttps://wakelet.com/wake/SMBQKNUFyqssC3wFU_gIghttps://wakelet.com/wake/2ui5lKjOWK86sloZ64fiwhttps://wakelet.com/wake/043LNvE3TY2DWnpNjysoHhttps://wakelet.com/wake/5qTmvy-ys23ILJnPxvP2Lhttps://wakelet.com/wake/f8UxpqE5fE1-ll1iX40MThttps://wakelet.com/wake/0R8J9Na40mx6xtqnTU4bp
, osmdivo dorene odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/EqSl5WwhUc_3v4MqvlMFuhttps://wakelet.com/wake/Qwe-rtJB-2o5eH-ymaYNShttps://wakelet.com/wake/tFn-LQJx2RAUbR93LO_x_https://wakelet.com/wake/Xz6LbtYWxvIow02S4BmKqhttps://wakelet.com/wake/CROUn5hPa4e5M3uclidXghttps://wakelet.com/wake/HvyIBA-_OVcdvVRAiPWB6https://wakelet.com/wake/gAS_joqBjmkAeghCotGkAhttps://wakelet.com/wake/MC9es2GnG-IJg7GAqHE6mhttps://wakelet.com/wake/70Pf5EXPik7kEMrQnKfFPhttps://wakelet.com/wake/E0DzyORGAZk1aW18oQ4pjhttps://wakelet.com/wake/6qXuKFwX1hWT_SqlM7P-fhttps://wakelet.com/wake/0YAWPPCx1TCke0QilGkVDhttps://wakelet.com/wake/ZPU4swauyZEqTnaaqoUDUhttps://wakelet.com/wake/rLesbz-n_KYlvW7KBhciMhttps://wakelet.com/wake/3BpEb-reN0kVUy_GprOFQhttps://wakelet.com/wake/x86XYPiScjMRDj_HaQjKAhttps://wakelet.com/wake/PGmL7Ug_xCxR2h8g5FQ-Hhttps://wakelet.com/wake/tmtl1Ux0VfdL-z8Q757Idhttps://wakelet.com/wake/U-ji2xPDtSRCkPAGUSOCahttps://wakelet.com/wake/pCzohtYnW4TVuSW04c7kZhttps://wakelet.com/wake/eRY-h9LtwlUZnlKTTVVn6https://wakelet.com/wake/3-EU92ZOeM3Qa4aBbgvaChttps://wakelet.com/wake/HkR3wvn4nGIMMv2Sx287_https://wakelet.com/wake/K5B4jEf3LEFgN4pKmAgPJhttps://wakelet.com/wake/7cEQzIb24DWxPFplMW5vHhttps://wakelet.com/wake/ldnVhUugrXF-QavSfusXGhttps://wakelet.com/wake/rtOgkdbSOUFQdaBbwfYfahttps://wakelet.com/wake/fyQOXNy_mzGRh15T6fKDshttps://wakelet.com/wake/5gLvHlPSuwBpl_L9V049zhttps://wakelet.com/wake/lQaFF2TQw0ECx7wuZ79ls
, furnachar gardine odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/1foC4i6CzYs8PFkZ7DIiyhttps://wakelet.com/wake/ukZZVPtVysVUNJfGb1cuZhttps://wakelet.com/wake/msf74gWw_Y2DJWdp_3wbfhttps://wakelet.com/wake/mXbbZstkMOTXoAgVTohbphttps://wakelet.com/wake/KcBQPW65bgZzVe_uGj9KPhttps://wakelet.com/wake/r6si0Fi8ZFfpwQAQtkJHlhttps://wakelet.com/wake/lBCEwGgtLtx2UV4ZyEB6Uhttps://wakelet.com/wake/kcX6oQM6MaCxqtqAzF75Vhttps://wakelet.com/wake/Al70541adWwKPtio0EriMhttps://wakelet.com/wake/MhbYvw2DhHkkzo2FqP-hAhttps://wakelet.com/wake/Me2509MBjrihptT6v76D8https://wakelet.com/wake/hUoKMsccGLEU1wEpyVwkKhttps://wakelet.com/wake/WtE3tgTiidizmEGMyBmMhhttps://wakelet.com/wake/yr3eF2ENHeWvnwSBL_3lOhttps://wakelet.com/wake/wWzqSoQh8XiBiORtP-2P6https://wakelet.com/wake/HeZ0icEOVhe-Nm8e9jAUbhttps://wakelet.com/wake/GMJ9Mnrknrux12DtL6fhwhttps://wakelet.com/wake/ddF5QxMEesdEBb3eYE9hihttps://wakelet.com/wake/LqOajtY01ZJxzMRoFKyXChttps://wakelet.com/wake/gVRuTOE9TT_otr_ITJkZZhttps://wakelet.com/wake/0X9HaQ1I_JtY6BC42WDNfhttps://wakelet.com/wake/oF66rApVEtkq98Luh8r5Vhttps://wakelet.com/wake/iWI8n0OaRYvFmFH5jk3x9https://wakelet.com/wake/lHURYbEFPAzBjC5gU6oT2https://wakelet.com/wake/Q9DMMwa4OXFXTYoFrLIzrhttps://wakelet.com/wake/NqMNdDlwHLI5mZb98NnUjhttps://wakelet.com/wake/pB7trSA0RS7cJ3NPcWS3uhttps://wakelet.com/wake/-IDGT9THVxK23Ins6F9d4https://wakelet.com/wake/yv5dFDrHqb9MQd7mnggwnhttps://wakelet.com/wake/kHE1VC3qXnKBABNcOhmvY
, felifid zalmir odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/K4S5r6Z3GZREBWwy9YDXQhttps://wakelet.com/wake/pHIzHZBzfxBy1w4TywpTNhttps://wakelet.com/wake/Bfd8hBlgOQBhdF6T5DAnNhttps://wakelet.com/wake/5fbRZjNB_Z3i_1rQVX60vhttps://wakelet.com/wake/UkolfwWLZKpRrvY2_xeOchttps://wakelet.com/wake/UEE5ltLflYTrr39YCe6yThttps://wakelet.com/wake/oN4xlGJy0Tyc9KzNeGm_ehttps://wakelet.com/wake/VqQE8m5NEwNFcv6zw_gTyhttps://wakelet.com/wake/1bT6cmhEs3K4bH8f545XXhttps://wakelet.com/wake/qCyQlpNm7_xQCQq6wNC7jhttps://wakelet.com/wake/N1Hlc99IfBSwEhpnjkCE2https://wakelet.com/wake/gKRtGhVs7_y_JZzRw3CK7https://wakelet.com/wake/v78Fy3GV-j36K9ds6OB17https://wakelet.com/wake/5wToVnJxXtUz762yEyU9yhttps://wakelet.com/wake/F2Fe2Dg_9HsEikbW2z3l8https://wakelet.com/wake/h5Bx8AF9MThZJUOxLQ081https://wakelet.com/wake/G313jHaaN-G9XXGC234N0https://wakelet.com/wake/LUeSiDvueUq4gORidUs9Ghttps://wakelet.com/wake/z8MpP4XafrDcDRz3dAHEThttps://wakelet.com/wake/qefSphMKh3BEv-Y7pg8dIhttps://wakelet.com/wake/NJe-BScG0BR7pghfEyF4Whttps://wakelet.com/wake/8H_9FdKoA3MnKo3eie9VUhttps://wakelet.com/wake/qMnZKU09owlng87TkydGuhttps://wakelet.com/wake/uay91-zCIsxObU6XL4ejphttps://wakelet.com/wake/Ie75XF0sajkCJ6swmSJy3https://wakelet.com/wake/a1CP3XxtBeIUonSOMywYWhttps://wakelet.com/wake/NzIHPTYA-ajYdH_fumWI0https://wakelet.com/wake/C8iyzwVtxeUZf-AqFaMyUhttps://wakelet.com/wake/nZNfUPmFyN5UAhrmmwtCQhttps://wakelet.com/wake/0Cd6TwDJ0rHHFZIo1qS6x
, geozosym reenah odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/4uQmpBpOPFEAFvlMjXOAZhttps://wakelet.com/wake/j8u_Sfjw78w42vfjhEee4https://wakelet.com/wake/H714NGSe8wKOD8kbg6xDAhttps://wakelet.com/wake/POrn3ATMxvS7S0WQ-J9Aphttps://wakelet.com/wake/wA0_nEYc-KMSj1ClJGBp_https://wakelet.com/wake/rvnfRRYCE2DsMSiYRVrjShttps://wakelet.com/wake/vuWAt1UyQqwlUK3EYtCuihttps://wakelet.com/wake/M2gOnxR-ZdGZ5m1jqlyezhttps://wakelet.com/wake/PbEDTMsrdjdRNNnWnxPOWhttps://wakelet.com/wake/J90MeTYBNCg9cmIgwUmSwhttps://wakelet.com/wake/0W6o1CvpwlmqrbEkM_uYxhttps://wakelet.com/wake/ZK55K_VbetepC2NUjuZBahttps://wakelet.com/wake/uws9Z5YttrJvYpCOuxvU1https://wakelet.com/wake/pkWTech2RwZCsiB2P2m-Phttps://wakelet.com/wake/LQ68brlabYBjIL7Iy59BHhttps://wakelet.com/wake/j8yl-xFxEUr_QRw535khRhttps://wakelet.com/wake/ZtXo3HWxWuHt0L0EMywthhttps://wakelet.com/wake/c3fKynP4VjTBPe55vIox_https://wakelet.com/wake/OyCZrN7VYWb0JLH9e-PyLhttps://wakelet.com/wake/_BOl3ZOEkqFl207YTZfzdhttps://wakelet.com/wake/SGL5ulfLj2XmtHIC7DBxehttps://wakelet.com/wake/MqNbuKqbroLZkjxd8sI1dhttps://wakelet.com/wake/EECpGaEsoVDRepSNmTFtAhttps://wakelet.com/wake/fkgWBGcnCvu7VKcYZE8F4https://wakelet.com/wake/xyaSovvFIzHOkkWPe3bbNhttps://wakelet.com/wake/qjTbwP30FVtjR9K_keJoOhttps://wakelet.com/wake/AXk9cTZ8QI-J5SZs4CRzDhttps://wakelet.com/wake/dsCjtSqDfImI3VlViw-OEhttps://wakelet.com/wake/XHkJfosGCd5Bgy0qtYwQghttps://wakelet.com/wake/P6nViAsr8bDtal8VI-oN1
, boucelee gennae odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/__ZvxTjCSDJmF0hGt83Xkhttps://wakelet.com/wake/RoEPQF2eKtckT9k0Rz-ENhttps://wakelet.com/wake/T2bU-LCnuvInBf2XXXUZRhttps://wakelet.com/wake/kxuRDbJ9Anx4tLisYvMIOhttps://wakelet.com/wake/qEsvsOPr-C7c7pWPfS72qhttps://wakelet.com/wake/V-J_9Jrn4wVL9tGebVwhhhttps://wakelet.com/wake/L2DCnOlTHXrHHXYL4dRk6https://wakelet.com/wake/bBIKufWmS29eosPPYVRWHhttps://wakelet.com/wake/Cs6rCMicBJ11mOMyefIOdhttps://wakelet.com/wake/JT_d8R1MF-qHvJfH91c0yhttps://wakelet.com/wake/p4WB2MZRjd7eXDcthzYo8https://wakelet.com/wake/CDQGgwMIjf0lXfK7ZtXEqhttps://wakelet.com/wake/UunTH453_EvUGdWEYY7hIhttps://wakelet.com/wake/LdQ1d6UpaTKTTd5Y0VHBGhttps://wakelet.com/wake/Tyob1Hxj7Pb-kXGAHX0Dghttps://wakelet.com/wake/VfjIh2PC93YwimUCO5q0Chttps://wakelet.com/wake/4BkiU1F2dxTuQYKEKv7Rahttps://wakelet.com/wake/4T3FlDEIxwEdwB1qWp5OAhttps://wakelet.com/wake/MVzrVk2c5OrMn9zhUNp5Yhttps://wakelet.com/wake/SQamDkw8MnHMjqEHJwIYshttps://wakelet.com/wake/vDzgi0VzIj3_eDRc0mCG4https://wakelet.com/wake/2mrUkN0Sgx0l5K3SThvMbhttps://wakelet.com/wake/4cF4-cQjc7ceHToM7V9qlhttps://wakelet.com/wake/50iQktGRgHA2o3LvrLfp5https://wakelet.com/wake/rnOmjtxlABRj7-9qR3OJThttps://wakelet.com/wake/clwxn8aAJhxfisLYCj9vkhttps://wakelet.com/wake/ZuxGbwV25N98hVo_WsU04https://wakelet.com/wake/oluEk8UA7R5dTZ3-ZM-zahttps://wakelet.com/wake/vUNmG1Rdjp72XFyCWRkfJhttps://wakelet.com/wake/GdJp7kFMPevno-whTOBBp
, peabert lascell odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/dPHjgbhI3prAHqy8KHxg2https://wakelet.com/wake/dXvNcMvkcUr3Dhtucb4w0https://wakelet.com/wake/0d0DHbzrRXwvUOLEBC16bhttps://wakelet.com/wake/b6hPVm7WiTkZtmHLhQ3F0https://wakelet.com/wake/CY9pQL8Vk0NmXSNWeVJVuhttps://wakelet.com/wake/pTJY_dSlR_b2Xxf_WTrvHhttps://wakelet.com/wake/RTJh7ApZKK4CnswXm6IK-https://wakelet.com/wake/ZAz_ktTFObu7hqI2NaO6xhttps://wakelet.com/wake/nvpTGZpzrEcGrGb4IHbcAhttps://wakelet.com/wake/WV3XePdq46vQHIqncKt8xhttps://wakelet.com/wake/CVXLsF1gv6InAFzaLtAWjhttps://wakelet.com/wake/PkCULuv4tRm1iT6oZj-EIhttps://wakelet.com/wake/OOG0jsRMZGGvjC37w05_Whttps://wakelet.com/wake/S2z67j86LFJp2mdYFRxpPhttps://wakelet.com/wake/zTtdP2L9qA0T9BtZrqWMahttps://wakelet.com/wake/vOKors8JgjrYXK85VfOiZhttps://wakelet.com/wake/ToyqyS-TXUPXTx8zoQTfUhttps://wakelet.com/wake/8DwPyZYulPx3tlUmPeFY1https://wakelet.com/wake/5l8KZj5MEpZ442_nK5y4Lhttps://wakelet.com/wake/3r43Hpb8SKaAvuryBB3cahttps://wakelet.com/wake/87I6Qol8-zSCH_sGxegWHhttps://wakelet.com/wake/DZ07pY_fLm58T7rtWa1wGhttps://wakelet.com/wake/eAjNCEJC9Y9YQDN1yh5Ijhttps://wakelet.com/wake/fa1G-svOpdNzW9MSUAiC8https://wakelet.com/wake/NenNKIwSz4G_ERZXw7FsRhttps://wakelet.com/wake/PT3RN4oAE5GMjTxBjqPn8https://wakelet.com/wake/ijJ8fMrMg6p6dwuIOFWrbhttps://wakelet.com/wake/n8Fp6CjNOzAEdAgIBJeRehttps://wakelet.com/wake/0bYbftAECK83IU-pT53MChttps://wakelet.com/wake/JtSHs1Oz5ZSazd1b6Jsuk
, papfior fridrun odpovědět
4bd6d2c6ca .https://wakelet.com/wake/NAJxpJQVQtt2pQ5w058ZVhttps://wakelet.com/wake/0MkxeIRODYcr2upD3bnmhhttps://wakelet.com/wake/nzSNea39Hq7aMeMsuUf5Lhttps://wakelet.com/wake/CLb9GF6ZAQb43EfRC2jXAhttps://wakelet.com/wake/KkWVA0xkd4UZBuLR8-0YIhttps://wakelet.com/wake/8ids612Rijl8CWYuKRWPthttps://wakelet.com/wake/C2lFy3q82T3dpvlWXmoWNhttps://wakelet.com/wake/nq_-EjDHn_TWRLZ7AeGv0https://wakelet.com/wake/cQe7Ix4cm7Arjg7ozheQChttps://wakelet.com/wake/vjwjHdEtjRY5AbhG3KcSChttps://wakelet.com/wake/Rg6-ksmkoZ9xCeHCT5tULhttps://wakelet.com/wake/iQwa-_BMavBl73leXDVBShttps://wakelet.com/wake/QaHHC8Ru1kevXohOqPhSahttps://wakelet.com/wake/kFR3exTRwzMUhat00uqRZhttps://wakelet.com/wake/bsYhXSk-_PUWpiJic_7Tnhttps://wakelet.com/wake/S20Oz-iBhVbBt0X8rGYJvhttps://wakelet.com/wake/sPWGSlBaxX5weTiCErBUShttps://wakelet.com/wake/5q3urKsRfT5lcwMo_DE7nhttps://wakelet.com/wake/RKZDgdeNYzULwF2njxtzdhttps://wakelet.com/wake/TWCWF3DdLg2kDV7YUubEbhttps://wakelet.com/wake/H3O8aZtYf_d62aWW41ge9https://wakelet.com/wake/sdpEzLKp3ndnuFdlMl7mZhttps://wakelet.com/wake/BklW8c4XfXuQUZ-3CKT0-https://wakelet.com/wake/rr8Dhs7X9Pknik06eMnx6https://wakelet.com/wake/Q2ymF8vRRwrPKEedzPNwuhttps://wakelet.com/wake/CtJCuLfTNsoRzCBqZoAmdhttps://wakelet.com/wake/Ti9875a_DajjIxoLBd0Ishttps://wakelet.com/wake/iG0CxGLGuv36ABxg7vOYghttps://wakelet.com/wake/dWHFA0hj6aFws5CewiD2Vhttps://wakelet.com/wake/93DdiYObwHlfKFvc7KPXr

Strana:  1 ... « předchozí  195 196 197 198 199 200 201 202 203   další » ... 230