E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  144 145 146 147 148 149 150 151 152   další » ... 191
, fairange indeana odpovědět
fairange ba0249fdb3 https://wakelet.com/wake/XiwToAOvgZMmcIPSNkL0W
https://wakelet.com/wake/WWlFVAmiKOyg7Gi-J5uQl
https://wakelet.com/wake/U_QMJS5ts-Y8LwiQ9gHbl
https://wakelet.com/wake/t4x6aen7SQLW6k7B-FSh0
https://wakelet.com/wake/l_XRLt7E2w7EtY7c7WQaf
https://wakelet.com/wake/FQeFDR7B6dBJIRH9JWsf_
https://wakelet.com/wake/2RwXeAGehlxft1QLtWOr2
https://wakelet.com/wake/NQPXzKA5bM-uXRo7USdWS
https://wakelet.com/wake/v4kIRSMCBmObHcQe7-oqg
https://wakelet.com/wake/d-Jw18kn7o8tvC3wH1E6c
https://wakelet.com/wake/JWzhE-NjhEAHpGhjGTjkx
https://wakelet.com/wake/CN3BQVV4b4Os0qsKpSo3V
https://wakelet.com/wake/eN_Aha7OlHvn-GIYRmBok
https://wakelet.com/wake/dOEant39nIG4YEY3lDAjF
https://wakelet.com/wake/rKG7PrqGbntLJcZvZ5Cqc
https://wakelet.com/wake/imfK3H9engk1iGBd3I3GL
https://wakelet.com/wake/z9a3KLO-eemhprvNdZ8O5
https://wakelet.com/wake/KWrAMamaHsKAxdSHo5PlY
https://wakelet.com/wake/e-H8mV30VQ5gx38E5dpIK
https://wakelet.com/wake/u2nTDZoyhLaUxe5rGtvWX
https://wakelet.com/wake/UTv6DMC87kpPFDY1f7EL2
https://wakelet.com/wake/cE_zgj2ykq0y6sOpyraRu
https://wakelet.com/wake/-tQ5GpBACJ7d2urEryz3r
https://wakelet.com/wake/UyIjxL3NAzJ3GZ2_RaF7v
https://wakelet.com/wake/HhPT5CHkuDayhvnEkizim
https://wakelet.com/wake/8bKwKVBCgS5pQS5rHYcyU
https://wakelet.com/wake/XTJ2OM6lDaTnHNl2XLVBp
https://wakelet.com/wake/bQ2iGZ8DkfD9AbH3h2woU
https://wakelet.com/wake/UyO6ZAmHpVtm9kBRKlnmT
https://wakelet.com/wake/trd2vyTdm31Qc8oYQFlOb
, janire alathia odpovědět
janire ba0249fdb3 .https://wakelet.com/wake/Ksbz4ErjTxda-91_D4gRs
, hedmari gershom odpovědět
hedmari 4ea590b918 https://wakelet.com/wake/8Sw6MBG7X24RNi_eMFMhE
https://wakelet.com/wake/FDM92_CEKi7bBcqRNEeXn
https://wakelet.com/wake/TNup4CB9jp9EaXCX-8R32
https://wakelet.com/wake/wILmpvdXlhXjA0pF84t9u
https://wakelet.com/wake/cNvMYaHsUgzurO52kLzCp
https://wakelet.com/wake/O9DWHLDX8qi0mpDDlqPfz
https://wakelet.com/wake/PQ7VwHhX9lBEJ9rXqSYnj
https://wakelet.com/wake/e_2xnBzXgKPhPT8Lb0q8Q
https://wakelet.com/wake/W3PIaFZZTKLQmLCBzqRbQ
https://wakelet.com/wake/CTBijc222N9Z1XWCJaOMQ
https://wakelet.com/wake/WPf_mfHMEi40qApWprs4M
https://wakelet.com/wake/u5CIboNzGhSK92ai8fVs6
https://wakelet.com/wake/X-T80gJrMn3wend4asvEs
https://wakelet.com/wake/RPLoKVfjjdkKWI9lWNbnh
https://wakelet.com/wake/r9gtyF0TzsNbCwG6xW8o7
https://wakelet.com/wake/5LnxM3UJRQO4tMBpCCTp7
https://wakelet.com/wake/wfDNE52J4jD9nOqjpdFLW
https://wakelet.com/wake/2JrQbpal85udghjuL41qM
https://wakelet.com/wake/JdIZ9qxwizyXwpu--Fkma
https://wakelet.com/wake/lUbk2TOytHohbbcVSFEbD
https://wakelet.com/wake/XvIo1cX18HIIXg-OLrkI3
https://wakelet.com/wake/l-eD7U5y3xrGUt37JrkoQ
https://wakelet.com/wake/Cg9KbVDZZuY_9iZSaZZLX
https://wakelet.com/wake/XvFxd9xyRKSxBmRDmK51m
https://wakelet.com/wake/ps7bnRBmrBI34TcaK-bax
https://wakelet.com/wake/sC3hRS7YbNCZwE6wcWzFA
https://wakelet.com/wake/7enqiq_nH1wOb6GgvFEH4
https://wakelet.com/wake/OL13RX5pNFDmZaVl3Ho7n
https://wakelet.com/wake/puSudCp_srmvgJLp6_dxT
https://wakelet.com/wake/w0LzLLE136ggiCzj2a-Uw
, burtmon maning odpovědět
burtmon 4ea590b918 https://wakelet.com/wake/ZjC3VIuOnouHtM2xybQG1
https://wakelet.com/wake/C23AMNn6AZEVOrPuEMrE5
https://wakelet.com/wake/yfPlA3il6qsa5fVAzygzS
https://wakelet.com/wake/pX2Hayied43gwP8ZulUC9
https://wakelet.com/wake/S18yc3mjT-2d0UDKQLN2b
https://wakelet.com/wake/EmzhsMIwm0U199MpvrDV5
https://wakelet.com/wake/w3nGaNxUxglKNNA0Ica_7
https://wakelet.com/wake/yL8dMRcNQs2thbhq1TTUN
https://wakelet.com/wake/cS4agaUd9jIrFUXSp5p8F
https://wakelet.com/wake/JrNd72idEnC6kLKjpZDUI
https://wakelet.com/wake/dyrMY6e0luaClWbG7Jpya
https://wakelet.com/wake/MmwmKXI4YNjhgPDDNJP7x
https://wakelet.com/wake/KBtR6Q_db2D2hr5N5LFeO
https://wakelet.com/wake/ere_aGnyy5IUJoCFNNSfI
https://wakelet.com/wake/ZwKzn5FuZLI_2RFsjtqNa
https://wakelet.com/wake/AQgfB9BKWHvWQn22Y0pJy
https://wakelet.com/wake/h-rjqPpA0l1QJDkGxriVq
https://wakelet.com/wake/iFVNz-l1V8ept0lI7wUcV
https://wakelet.com/wake/MgdhJVgW7AN_QzhC8r3-9
https://wakelet.com/wake/5L9bJ2U9eXi7jzCHMXMXc
https://wakelet.com/wake/puJ8TwQ-FwFa6T-5huNiD
https://wakelet.com/wake/zzKUmQgrHuMyfV4qKZUqo
https://wakelet.com/wake/Q8S2C1ktNrp9skXlDCjY2
https://wakelet.com/wake/00_HBPw-vr_JAMt8NSCGt
https://wakelet.com/wake/XBQgf3btuOuSZyemLx247
https://wakelet.com/wake/GGa5bt_KM4T98CQA7PfqZ
https://wakelet.com/wake/NdoASncCvrUM5aQpwSjCQ
https://wakelet.com/wake/9ux3nST_0VqMN9UlXM2Ic
https://wakelet.com/wake/CICMhaBStC6o--MqqZYYz
https://wakelet.com/wake/7m6AoIdiIC-Ek3U7q3kPl
, nolapadm sympathy odpovědět
nolapadm 4ea590b918 https://wakelet.com/wake/QJv1zGeCcTmo6AC1ZIHrp
https://wakelet.com/wake/ZI1qOvJ-mNFaXbXBmr8QW
https://wakelet.com/wake/HOLhdJvdzruTSvKChmfIW
https://wakelet.com/wake/G2IUgrOtiVuQZ1wG6T7cU
https://wakelet.com/wake/18H1AZz17TDejSppcsk02
https://wakelet.com/wake/I2g9Dv8CrqrbQj00o8LjD
https://wakelet.com/wake/g4uQ5acyBtKlGJynl1TPJ
https://wakelet.com/wake/ie7_hzmGjsCk2zReSPHmk
https://wakelet.com/wake/nO6JGDxznXImJq_MFQDc6
https://wakelet.com/wake/TWRMcm7gujutkVInuvT7k
https://wakelet.com/wake/aA4g4i_PTJDebXkJ3BIJC
https://wakelet.com/wake/Av2FwgvBIJ8uPQBhgOyXV
https://wakelet.com/wake/9428oS3GAp9fhrkIGwVHm
https://wakelet.com/wake/oMjZGgoaBH66SYGtx-doI
https://wakelet.com/wake/rbaOs2748CIrqr5WAkFYz
https://wakelet.com/wake/vjgo67afInioXiM-ivrlR
https://wakelet.com/wake/Tsg0ePoFQcgPGIRXVGZNB
https://wakelet.com/wake/wR27ElgG-aNskc3Ue-5UR
https://wakelet.com/wake/0oQk7suaGWXjyjM42l32Z
https://wakelet.com/wake/PSYmbhm7YeY9u2MqAumic
https://wakelet.com/wake/1Gcgwg7JH_Z32mOKng7sd
https://wakelet.com/wake/uwBO38bDljFAzNastyVjS
https://wakelet.com/wake/y6TDA31L_dmDWv6W_0CQ7
https://wakelet.com/wake/mZwWMhZRGwpYEQ4WFF5EJ
https://wakelet.com/wake/NgWKcOoFKgPx2rhw8let-
https://wakelet.com/wake/cF3KiZizTLPKiJoKSJjRp
https://wakelet.com/wake/VwlSyvgK0m1-8y_8fGdTV
https://wakelet.com/wake/25jHOfF0I9SLgaUdB3Wyq
https://wakelet.com/wake/-yZJ1Et41ynz5MZ2q0ctR
https://wakelet.com/wake/Mhw28dWd906zPerGV9n20
, anneclea inocenz odpovědět
anneclea 4ea590b918 https://wakelet.com/wake/rfWSqdrHSChZ_tTc-Oq2S
https://wakelet.com/wake/IeEmOBECne6MdygKtpzLP
https://wakelet.com/wake/TxA0_RkhZAg0Ep9PnOv9l
https://wakelet.com/wake/ZfID9JnkidMK17Zf53bcM
https://wakelet.com/wake/TYcK4RXVGhlED_ddvtHos
https://wakelet.com/wake/EaqdK8M1LXRVBNFFtalFr
https://wakelet.com/wake/buwXkN8cpcDW9ILcOBYzF
https://wakelet.com/wake/9SzBQ8nqlTyeVIKnr0jKx
https://wakelet.com/wake/QFKWIHRS-qO1TVITk_gZN
https://wakelet.com/wake/7E5o7m-fhvFC9vnxovow4
https://wakelet.com/wake/_WI-mGWxYcpafwtYlLpWa
https://wakelet.com/wake/1ewy6Mr-ZmKwgx0oNboxF
https://wakelet.com/wake/JSrHmtmyxG5snlLsoe6BC
https://wakelet.com/wake/cWH6CH3nkCsQWNy6FVQVY
https://wakelet.com/wake/phd6kQxOSD-R6-oZVF4P6
https://wakelet.com/wake/Wm3gUQ8rCD9ECcr0vAqjM
https://wakelet.com/wake/O7AYRxAbzOEQyKbuu9SNa
https://wakelet.com/wake/mC46T6vBwKP8shyoilAig
https://wakelet.com/wake/slFBPOTzb73eyWQ7UOZlK
https://wakelet.com/wake/kOW2HoHYbPwOUlyaYHvXd
https://wakelet.com/wake/beGDlfdkDnGh-mdMRUFTq
https://wakelet.com/wake/4NH0p3paq1FbeXA5fJM9I
https://wakelet.com/wake/f94tsVmEWYJUhMmzKh1Gh
https://wakelet.com/wake/IXKqoBY7psqvWSEHZTZlh
https://wakelet.com/wake/R7PqhtlPvmFvVltAUSwba
https://wakelet.com/wake/_mES5JQkh1a3WJpF-GkZ2
https://wakelet.com/wake/0mptQe1JAEGRGiEekau7d
https://wakelet.com/wake/jfyY3G5vMSHeLwwKIr_CZ
https://wakelet.com/wake/4BBQVr-tu3K_ez1wteefJ
https://wakelet.com/wake/x9jtLJh_ADja4qi4dHClw
, blafolk nilsan odpovědět
blafolk 4ea590b918 https://wakelet.com/wake/4AXXp5W2VwQmEKOsmQXdK
https://wakelet.com/wake/ovGvAIbDwd0Og5Nomvo08
https://wakelet.com/wake/1ij351mZ6nC4TJ2mgkhcS
https://wakelet.com/wake/RNUh-0gakgc4Eam7PBg6H
https://wakelet.com/wake/VTEbNfSjqlAQ6whAwebS-
https://wakelet.com/wake/yF971YSwRllAWOzr_3vGP
https://wakelet.com/wake/nPHTcFt6t7DtgDYjCx9mx
https://wakelet.com/wake/gjfgqJce-Kkwbrzs9AdeU
https://wakelet.com/wake/M4V0DT80ycySBJ_JtBrFI
https://wakelet.com/wake/6nkt8afOz4xhWATtY2BlX
https://wakelet.com/wake/ne0OBZZJQuswskgv8Zq_k
https://wakelet.com/wake/K5Uit5Wg5o7CZwu2XK0lG
https://wakelet.com/wake/t0qOXPGecycGhKdVTy5Gi
https://wakelet.com/wake/fORishstWRlqcPNSewoUm
https://wakelet.com/wake/WSSL-1b-Cg4VWce-349Mp
https://wakelet.com/wake/G8RXX-wP_nQTYElMJZx8n
https://wakelet.com/wake/1CZrHMe1AfYjn_9sgJ3mN
https://wakelet.com/wake/JPzn-iqWtCc0zYGwZsCMw
https://wakelet.com/wake/JQiUYL8vQ6SoEBfZ1u3Me
https://wakelet.com/wake/8vrFp-dzcTxbaaUi3gvCi
https://wakelet.com/wake/Mw2yblG4nQj4dMGIqM5pE
https://wakelet.com/wake/AtqN_v5bt1qrDZS1NGM24
https://wakelet.com/wake/6WMyx0S7cqWurMvsRITNR
https://wakelet.com/wake/Px4osLZR7604VRuVK-_FA
https://wakelet.com/wake/x1GSAd2m9UIdgVQvNh_9A
https://wakelet.com/wake/dGIKYpIMaICW13frZQ2Ms
https://wakelet.com/wake/YllWI3ASQBG1xyD1taRG8
https://wakelet.com/wake/cFy8UulzLd-TlnLKCn8ur
https://wakelet.com/wake/8PfdzpGrF__Htf1fuJ6iD
https://wakelet.com/wake/ZIyfEwGUb-xnrjH6-o3UX
, janygar barron odpovědět
janygar 4ea590b918 https://wakelet.com/wake/Xia5xgShuBxtmamlnmE5I
https://wakelet.com/wake/m5foJk7BjucKeP3Z_BNLu
https://wakelet.com/wake/IshpAFbr8jD-lRoW2Yjql
https://wakelet.com/wake/g_1OxcOwL9AV0SSgG-T_M
https://wakelet.com/wake/g22BLvm6pValEamYFIR4_
https://wakelet.com/wake/hVpB0wegCPMKxNVY1KPuS
https://wakelet.com/wake/S1DzPXmFvaOcvo2NUDuxg
https://wakelet.com/wake/Pd1bJ9UeZ4bg4AgI8A0-8
https://wakelet.com/wake/W59lz-nAu4FVANahvbfMc
https://wakelet.com/wake/UuOzrmbL3-okdcHazJ5lk
https://wakelet.com/wake/7zkF9kAunJl6phaMINHJR
https://wakelet.com/wake/-_LzKs0vhyCkyhCeeHokV
https://wakelet.com/wake/RKJNBzuQR2O0F-B2ufhLo
https://wakelet.com/wake/SU_kO_p5xEQL5r0QZ_yhS
https://wakelet.com/wake/EG03udLNncuhGY7rurnbF
https://wakelet.com/wake/emCTjrwaWwXWoxZEBX8DM
https://wakelet.com/wake/DFPhLRao_gP5O8M9QuKf-
https://wakelet.com/wake/nOH8SZmucgf2KKY-2j8Lz
https://wakelet.com/wake/_FRq6hSbW97nW5MQi99xG
https://wakelet.com/wake/0mz2xsP_qPxjKsVf-CX2G
https://wakelet.com/wake/MXEwq3eINobpZUBDr7epL
https://wakelet.com/wake/AxK8xOtT8PW3qKdDkYpXH
https://wakelet.com/wake/cD8FJ7rCiqCApmFsyiXXg
https://wakelet.com/wake/FWdn1kgnkClxdCIC3dQa-
https://wakelet.com/wake/V5VXH-zdZRBrM__LZE9uO
https://wakelet.com/wake/v64h2eLFWtfNcDzaaWfgD
https://wakelet.com/wake/bisxoKTNRTn86AzgyU-Uo
https://wakelet.com/wake/d2xr_2-SqiAhfAxhCl5oO
https://wakelet.com/wake/DognUrmQGP40QBYdMIX8Z
https://wakelet.com/wake/UZnRD_xVvYQ2Wxl5nNymE
, tibevan kareane odpovědět
tibevan 4ea590b918 https://wakelet.com/wake/3Z12MdqBPphVARzojNFzb
https://wakelet.com/wake/DjsqqWvUwEi9afqeHWZBJ
https://wakelet.com/wake/UTXIQQlGZx9-XRsqLZZMz
https://wakelet.com/wake/7PHNz7Z6vKsFuBCkE5M4m
https://wakelet.com/wake/DB8ZOclJCld8i21SdSkuW
https://wakelet.com/wake/6GZz7UJuv8KSo0sBeCC2E
https://wakelet.com/wake/QHmhAN0IFFbEKE5N3qv-p
https://wakelet.com/wake/Smt8nT3mDw0zrpSOnFdfP
https://wakelet.com/wake/gmgSMvuxHzdobNbrU8n0a
https://wakelet.com/wake/e0gunAIwK6Rg-p7Xf-iZv
https://wakelet.com/wake/C3BR-cxWLYDPzTVTPGAsB
https://wakelet.com/wake/K4UcyIBIyCEXcO3yfkQXn
https://wakelet.com/wake/fxwMGQ4rjJfyjLQvFfqPK
https://wakelet.com/wake/GkrCdRhCB-OenLaSKcSGF
https://wakelet.com/wake/JU7QsSsZNGbIjSycFutNz
https://wakelet.com/wake/72-iqwkRG3V-2MkolpACT
https://wakelet.com/wake/hBoLHs8cQ-6jJZyGYrwfO
https://wakelet.com/wake/XDhZM_eADadKC0e_NTV3D
https://wakelet.com/wake/qiKaJ5X_fz7lrkRVT0j_t
https://wakelet.com/wake/OLbrnNNbGo4NIS-OVtJ8i
https://wakelet.com/wake/qAGzsudAjYVhdpuGl8RAn
https://wakelet.com/wake/7_NjVnw5SxXt8HETzAORU
https://wakelet.com/wake/Tt3eEAlBPyyC6KwUHFSfB
https://wakelet.com/wake/o-AIbbDuCxKKV1AhPPOOj
https://wakelet.com/wake/Jk-nds8aqnW-l8qTbzsif
https://wakelet.com/wake/v2fA5qZORARMSuAFnJSPo
https://wakelet.com/wake/maJEjdmZFRx7dC2KIXRV4
https://wakelet.com/wake/3_186x3Knv6cDAC4UxH7g
https://wakelet.com/wake/2SagruidJFYV34zKfy74f
https://wakelet.com/wake/U6VtM-uwZeWnYf82xYQmK
, vijnpylo wheatlee odpovědět
vijnpylo 4ea590b918 https://wakelet.com/wake/yu-tda01028g89B6HaLD6
https://wakelet.com/wake/7YZ1p7nUkMjfmhGqyWwNV
https://wakelet.com/wake/YHd5hkdEeoFzEJ3X19IsG
https://wakelet.com/wake/VH3hot08I5PF4z8PEYF4L
https://wakelet.com/wake/QCocqEkJ3u77RtGfVEAp6
https://wakelet.com/wake/MlfzVKLoqUOfzmcihsNgk
https://wakelet.com/wake/uZdIvfP7ThLJHzAfvuQhW
https://wakelet.com/wake/BZQFYuYVeCUhVm8baqkHJ
https://wakelet.com/wake/Rbg8A7x8N2cuXfrKNxO_L
https://wakelet.com/wake/CtVcr5vdDYUbMhlEejoTm
https://wakelet.com/wake/RMdcWTQfRftpgAH8Zhn1l
https://wakelet.com/wake/Jl-pqEJmZD6vTA1NrmP70
https://wakelet.com/wake/BsMCdr6WB7rCZcL-rJp2H
https://wakelet.com/wake/7nGuMLwPyIhaN-nvkdt8H
https://wakelet.com/wake/OQ5mViF7xaKqCbf2Iym5K
https://wakelet.com/wake/H_y0tyHOqOykuv7XAsGrE
https://wakelet.com/wake/ZehFmc6t1I6hVJqSzSz6I
https://wakelet.com/wake/zMBtDgR_ybaC4FkT_i-kG
https://wakelet.com/wake/ZOSkDKh7gzmN3KDyxgeXg
https://wakelet.com/wake/GXLngd7pvRabiOPItypz8
https://wakelet.com/wake/tQW0MX1CIWeXcEJPCP-K0
https://wakelet.com/wake/7nGpIsvckFRHuec_Oau4u
https://wakelet.com/wake/-BscV7cdu8Vd89Qfu_Cmb
https://wakelet.com/wake/dDUpvBCF6NQgWk9QUnsZT
https://wakelet.com/wake/9v9upfFYTdJPaY1PjBjjZ
https://wakelet.com/wake/d4WmAy6RpInkRRerdQWSh
https://wakelet.com/wake/7i55Re03eaTAGSE0-SJrR
https://wakelet.com/wake/Tr4blNYQ1CW_cvGiAg3SD
https://wakelet.com/wake/w5lTyTmoMAo2OOh6YxE1_
https://wakelet.com/wake/H1UYyxNvQRdBO4PX686y6

Strana:  1 ... « předchozí  144 145 146 147 148 149 150 151 152   další » ... 191