E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  188 189 190 191 192 193 194 195 196   další » ... 218
, falleadel nennettah odpovědět
https://trello.com/c/mGbDeD8k/26-free-cryptoprevent-1901090-incl-patch falleadel nennettah 5a5407e688
, daystaa ysabelle odpovědět
cda82931fd .https://wakelet.com/wake/ZojsSr7mk3YOgismGSDY6https://wakelet.com/wake/_tWlYZkvD_Dfu6uuTmW8dhttps://wakelet.com/wake/M-l179s4cupiXVpvpiYPJhttps://wakelet.com/wake/UxumCrwpjER9ngTAyh_ivhttps://wakelet.com/wake/YGiXn6V787q_oCbuS023Lhttps://wakelet.com/wake/INZI6KBMX52cixuJ8IWy9https://wakelet.com/wake/m8UVboEE2jDo78SJcavuyhttps://wakelet.com/wake/HvyW9gzas8vsKmXhkcWC7https://wakelet.com/wake/Bn4C-zGn7lCwRxwJfiFuJhttps://wakelet.com/wake/fnqhx_-cn8pwvXJPXrEL7https://wakelet.com/wake/-_bDqzxO0MJqYHnQVgLQzhttps://wakelet.com/wake/A0zVCBXYIjbw5IUmrSl1Chttps://wakelet.com/wake/GJ0lGY3Z9WqeKs7Ysx61whttps://wakelet.com/wake/Gx3rPh2zK663b3sWlkATDhttps://wakelet.com/wake/YMmsGErcGaIAMmM13JmG-https://wakelet.com/wake/oCJAw9i7f27qeDy0Ea1echttps://wakelet.com/wake/RpkqKkvXeQkJfqiV3mz3rhttps://wakelet.com/wake/xm9-wriBOetrtjLRO8R7uhttps://wakelet.com/wake/l7-T1CBH9ugImRtejYnwzhttps://wakelet.com/wake/dcGXflpeXMTRFgtKN6LwXhttps://wakelet.com/wake/j8LXxBcvFu3ItwX5eZCjKhttps://wakelet.com/wake/-oaTRcpY_cV7V27_2WdgXhttps://wakelet.com/wake/kxEaQDdi7lG-RsrCwgRGghttps://wakelet.com/wake/5dHfa6UJ9mTfifQs-69nlhttps://wakelet.com/wake/yuxVFj0vrBXaaYQ3vGDpchttps://wakelet.com/wake/dpu4weaMrbslV-5RzPVOxhttps://wakelet.com/wake/Pv_MZlo_wKQ86F2QHHG_1https://wakelet.com/wake/6xruAR7-vTlPEnjtDlufShttps://wakelet.com/wake/CKeumkm-liNdeOJ1NTE5Jhttps://wakelet.com/wake/aGQUWZgrH1VGTiGo3qKQk
, noebirgi wilvar odpovědět
9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/5jsQbWiirsWMQz1RMFO31https://wakelet.com/wake/BG95BirIfZwzjJpj2Z8uzhttps://wakelet.com/wake/KVS4pt9jw3isXNpti26bBhttps://wakelet.com/wake/Vqq00zKaGJxoMq871BnP5https://wakelet.com/wake/iee1xjKbCycuLRDwDVYm5https://wakelet.com/wake/1BbQeAS6g_97RwPE5hJTwhttps://wakelet.com/wake/IDWfoievJ8BGDfWS2pXDmhttps://wakelet.com/wake/RXE1qJcp9yvtQbnGsAAFwhttps://wakelet.com/wake/Sxtg9OKJ65upFpmdnQCm2https://wakelet.com/wake/tHQFc0HYfkErPLvOHgBm1https://wakelet.com/wake/POLYS92A_DY4o9QLNGeIxhttps://wakelet.com/wake/EEs5EpxXzkQy1RyVs7mMBhttps://wakelet.com/wake/xC1Tzcg-8FDcMmgBSHLPBhttps://wakelet.com/wake/FaBbXaSeYXzU9u_H7YOXlhttps://wakelet.com/wake/MxkCu7SaZGLy4I0saVyPthttps://wakelet.com/wake/gG5h_V5S_B4CzaPTWZYt_https://wakelet.com/wake/MHDBA8q_RoNE-czKE2p3jhttps://wakelet.com/wake/-HRETIxeMpUvsBYc2n64thttps://wakelet.com/wake/FqGjWmY_p8KI9Kd2Tym2Ehttps://wakelet.com/wake/6C90WGlNaTYdEwHD93kCNhttps://wakelet.com/wake/CMzHxhKP9pG6oWyzsGDBHhttps://wakelet.com/wake/K2l85RX5lZQ9jxKz4BbjIhttps://wakelet.com/wake/tiIsO8uqVHr6whHD00aeEhttps://wakelet.com/wake/nUns8IEF6TwS4x9XLbJadhttps://wakelet.com/wake/tlbOQevdfogRSkbj7s3J-https://wakelet.com/wake/oDI2Ew9EyntbtMNmcGWXehttps://wakelet.com/wake/-H8FGc3-VhfZZ30SlXtxPhttps://wakelet.com/wake/N1w_D_35KBcXFZHQF_WKAhttps://wakelet.com/wake/eRHqkQJ899_NDeO0AYhEvhttps://wakelet.com/wake/BiDZt_YsPA4ap0AHGIiMn
, yamarderbu claebourne odpovědět
cda82931fd .https://wakelet.com/wake/YlTRDkv2Gm01JLhzFlRwnhttps://wakelet.com/wake/lzhj9mwqEiEfIj83_YUhfhttps://wakelet.com/wake/Ye17PgrkThqsovzAsVrUxhttps://wakelet.com/wake/73vCdCbAkbjLY43dR7tDFhttps://wakelet.com/wake/B9phhm833yqT_WifF3mKFhttps://wakelet.com/wake/h_Rsd05NCBP9ij2_R6kH7https://wakelet.com/wake/9C93TfUbIODLWUq6rcU4Zhttps://wakelet.com/wake/hAW-4mTDxdOjaCVZbUqrVhttps://wakelet.com/wake/F7Iwrdp09PDy-amJn1w9Nhttps://wakelet.com/wake/prl3JGcnPVdYEq8l8GQnEhttps://wakelet.com/wake/bnAqDbADKYiIj3i7yPjI-https://wakelet.com/wake/52KvtgSmaf0rjtY3yltILhttps://wakelet.com/wake/40rfJJDPaLTxg1_yz2YdFhttps://wakelet.com/wake/M_WhTkqyH8unzLXNircq0https://wakelet.com/wake/nuPCXfh95Fg9R1fG7fZpEhttps://wakelet.com/wake/o0QQN4dDjFAsJ3S2JsPTBhttps://wakelet.com/wake/2s_gZOiB2qpAaOhby2SuJhttps://wakelet.com/wake/IbM4F9U3_GSiEA0-VqrTvhttps://wakelet.com/wake/c73Ml-HbxcANFBtXr9KSghttps://wakelet.com/wake/yaw2qmkS5amSXRmfUK4mGhttps://wakelet.com/wake/GHg75fjVrOfptlCpo0eNUhttps://wakelet.com/wake/_Yefx4Jb-N7__Z9iowBBkhttps://wakelet.com/wake/bIVdueZ2g58ejlsahsFuohttps://wakelet.com/wake/Etr0mAvYO6YlMo7-GCl7ehttps://wakelet.com/wake/iadSPWJ2887NrMPU8A4CWhttps://wakelet.com/wake/0tdciJFE4KDmaY2HTB_SVhttps://wakelet.com/wake/1RyAg3uF0Kg-y2aV7FrwPhttps://wakelet.com/wake/iPTa5GOcsZD2INLS3G4RKhttps://wakelet.com/wake/6DzcHyawGjU08_UcrF7Rkhttps://wakelet.com/wake/D9li1S4ueJnd0Qdv_E3Xo
, larkammor waldina odpovědět
https://wakelet.com/wake/zl_qWio6m1B7RLUYa-7CF larkammor waldina 9e85a7f49b
, garycsan lateef odpovědět
5bd35b6a26 .https://seesaawiki.jp/xechanrore/d/Portable Moyea PPT To Video Converter 1.6.0.40.rarhttps://seesaawiki.jp/obarunak/d/MurderOnTheOrientExpressEnglishhindidownloadhttps://tebeasisu.game-info.wiki/d/Ogre Kingdoms 8th Edition Army Book Pdf Downloadhttps://prosunberfi.memo.wiki/d/Ladies VS Ricky Bahl Full Hd Movie 1080p Downloadhttps://seesaawiki.jp/laradigun/d/Free Motocalc 8 Crack.rarhttps://seesaawiki.jp/faccipoli/d/True Legend Full Movie In Hindi Dubbed 78lhttps://seesaawiki.jp/tedcelithylc/d/Driver Wifi 802.11 N Wlan Downloadhttps://seesaawiki.jp/hacomsogess/d/Mkv Pinacle 16 Effects Pack Dubbed Avi Torrent Watch Online [TOP]https://seesaawiki.jp/eranpavi/d/Patch Grama Full Version Latest License pinektristhttps://seesaawiki.jp/viodonasa/d/KeepVid Video Converter 2.0.0.16 Crack REPACK With Serial Key Downloadhttps://seesaawiki.jp/quimipabus/d/Update For Microsoft Security Essentials (4.10.209.0) Brings Back Context Menuhttps://torsrentnoxsi.game-info.wiki/d/Jestine Yong Ebook Collection Downloadhttps://seesaawiki.jp/fabartunor/d/Unlock Full Version Build Serial Windows ##HOT##https://tiotinutua.sokuhou.wiki/d/Keygen Adobe Edge Reflow Cc Pc Ultimate Torrent //TOP\\ Full .rarhttps://gennonpdiche.memo.wiki/d/Tamil Film Three Full Movie Downloadhttps://afromole.game-info.wiki/d/!NEW! 720 Chris Dubbed Dual Full Mp4 Watch Online Riphttps://seesaawiki.jp/ropichigoo/d/Highlander: The Source Full Movie In Italian 720phttps://seesaawiki.jp/matperchsanvou/d/Zip Hid N Exp Build Windows 64https://seesaawiki.jp/saysencadi/d/Welcome To Dongmakgol 720p Dimensionshttps://seesaawiki.jp/jobssitunetf/d/La Joya Del Nilo 720p Mkvhttps://tiacylribuf.memo.wiki/d/Mechcommander 2 No Soundhttps://seesaawiki.jp/minssodanet/d/Native Instruments Kontakt 6.0.4https://ketsasymma.game-info.wiki/d/Final Can U Shoot Up Patch Exe Pc Utorrent 64https://divermamads.game-info.wiki/d/Seirin Vs Rakuzan Full Match Tagalog Version 51https://seesaawiki.jp/forkeybuwatch/d/Lichtmansatlasofhematologypdf16https://seesaawiki.jp/buirifasub/d/Prosthodontic Treatment For Edentulous Patients 13th Edition 48.pdfhttps://seesaawiki.jp/tailunuasi/d/Yam Concepcion Rigodon Full Movie Uncut Versionlhttps://seesaawiki.jp/opinunri/d/Sangharsh Movie Part 1 Eng Sub Downloadhttps://seesaawiki.jp/supppongvidees/d/Download Mione Mix Mini Flash Patch .zip Software Registrationhttps://seesaawiki.jp/berlindposbe/d/Cuentos Feos De La Reforma Agraria Peruana
, dislber odessa odpovědět
5bd35b6a26 .https://seesaawiki.jp/pietrafphamic/d/[REPACK] Kalviyin Sirappu Katturai In 79l Torrent Rar Ebook Fullhttps://jamfbareva.chronicle.wiki/d/BEST Cubase 4 32 Cracked Full .rar Utorrent Pc Activationhttps://seesaawiki.jp/bersduprefi/d/Facegen Modeler V3 5 3 Keygen 56 Bethaneckhttps://seesaawiki.jp/sofbirthpestscan/d/Solucionario Analisis Torrent Windows Professional Nulled License Free saschquihttps://ducalloymo.chronicle.wiki/d/Art Of Royal Icing By Eddie Spence Ebook Utorrent Zip Full !FREE! Versionhttps://seesaawiki.jp/reuberdeco/d/Dracula Dead And Loving It 720p Torrenthttps://seesaawiki.jp/gratrabvese/d/Machine 1080 Mkv Free Torrent 1080p Film Dts [EXCLUSIVE]https://missmadbackna.memo.wiki/d/Uninstall Microsoft Basic Display Adapterlhttps://seesaawiki.jp/cretexunac/d/Jayesslee Album Torrent Downloadhttps://seesaawiki.jp/biocritrulo/d/VintaSoft Twain.NET SDK 10.3.2.1 Full Crack Patch Full Version 2019https://seesaawiki.jp/jaeclascabsand/d/LINK Appnimi Full X32 Pc Ultimate Nulled Ziphttps://seesaawiki.jp/murolili/d/The Lost City Of Gold Movie WORK Download Hdhttps://blazovparliss.game-info.wiki/d/Book Andrzej Sapkowski Miecz Przeznaczenia Zip Free ((HOT)) (pdf)https://seesaawiki.jp/brumlesbmicent/d/Torrent VCE Exam Simula Latest License Pc BESThttps://paupropinen.sokuhou.wiki/d/Padmashree Laloo Prasad Yadav Movie 5 Dual Audio Hindihttps://seesaawiki.jp/bmibkingpada/d/Au Cad 2014 Full Blu-ray Avi Avihttps://seesaawiki.jp/studfondpebbuy/d/Ptc Creo Patcher Ssq Download HOT!https://skellaterschar.sokuhou.wiki/d/License Transcribe 8.21.2 Pc Nulled Download BETTER Professional Full Versionhttps://seesaawiki.jp/burciahanlyng/d/Autodesk Inventor Professional 2014 Crack Free 62lhttps://ciaverweiblog.sokuhou.wiki/d/Movie Muthu Watch Online 4k Mp4 Hd Blu-ray Kickass !FULL!https://seesaawiki.jp/builepecum/d/Roja Movie Online Hindi Watch Freelhttps://harusancfin.playing.wiki/d/Скачать Rar Windows Nulled Registration rafcarlehttps://seesaawiki.jp/placoutenet/d/Mobile Nokia Xpress Browser Version 2.3 Jar ~UPD~ Downloadhttps://barbfritaced.sokuhou.wiki/d/Dubbed Kat Gilehri Chamakh Ch Movie Hd Hd Blu-rayhttps://seesaawiki.jp/metlimoroxt/d/_HOT_ Fisiologia Medica Ga Ng 15 Book [pdf] Full Version Torrent Ziphttps://bumpbabbwebro.memo.wiki/d/Exe BBC Life 2009 Rar Pc Free LINK Torrenthttps://seesaawiki.jp/depawalmo/d/.epub Health Psychology Shelley Taylor Book Zip Full Version Torrent reefayhttps://seesaawiki.jp/millswermattster/d/Dwl 520 Linux Drivers For Machttps://seesaawiki.jp/triteasivni/d/Fable 3 Iso Downloadhttps://seesaawiki.jp/presditlunddac/d/Daz3D Poser Mimic 3.0.1.1.
, yarwesti serpent odpovědět
555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCg2vTCCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwMDs8QgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgI6EsgoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCA7auVCAwLEgZDb3Vyc2UYgICA36nIxggMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgKPo3QoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAnf2-CQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNGtnAsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJHM7QsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAjLjPCAwLEgZDb3Vyc2UYgICA36n6-QsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgKXfuwoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC__ZfGCwwLEgZDb3Vyc2UYgICAn4S1rAsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgPbV1woMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAwemKCwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgL_UkgkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoJ302AgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgICf67e1CQwLEgZDb3Vyc2UYgICA_4C4lAgMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_4zShAkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCA7bX9CAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNiJ-woMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_7uD6goMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIDfidivCgwLEgZDb3Vyc2UYgICAv6Ow1goMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJHv3gsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCguvyHCgwLEgZDb3Vyc2UYgICAn9vSiQkMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_4yepQgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_k7qCCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgJKZrAkMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_776rQoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_pp7iCAwLEgZDb3Vyc2UYgICA_6bUkgsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkKK8pQkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgICfq634CQwLEgZDb3Vyc2UYgICA_4WI1AgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgKX_8woMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_g_W6CAwLEgZDb3Vyc2UYgICA_9OiqwgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwMqfoQkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAlurdCQwLEgZDb3Vyc2UYgICA34vp9goMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwP2slQsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_47iKCgwLEgZDb3Vyc2UYgICA_6TWgAoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwKS58AsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAh9mfCAwLEgZDb3Vyc2UYgICAv4PstwoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4Ou5vggMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAoe-RCgwLEgZDb3Vyc2UYgICAn6uY4woMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgKO4hgkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAkeCZCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwICXmQkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgOXE7ggMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAoNnMCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAoITBvAkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkMLU4wkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAh9nWCAwLEgZDb3Vyc2UYgICA34v2hgoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4KTatQoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAkeDTCwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgPKM0AgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkKLmqgsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgICfq-j6CAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgN-xpwsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgKPo4wsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCA7Yi5CAwLEgZDb3Vyc2UYgICAv_-QsQoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoJ30oQoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAobCpCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwMyFnQsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwMqvgwkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAjPGbCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwPSlyQkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkML02woMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCA2K3nCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgMG99wkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoJzHnQgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_g82YCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNKrxwsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoMCm6QkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_oa69CAwLEgZDb3Vyc2UYgICAn6SVoAsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoJ30uwoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOAhttps://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAl9bBCAwLEgZDb3Vyc2UYgICA_6T7nQsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4OvuqwsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
, zikojanai marcsseau odpovědět
cda82931fd .https://wakelet.com/wake/DswIBh2lseJWROv03UQB5https://wakelet.com/wake/7nBtyoRIneQNb_tA8WfbQhttps://wakelet.com/wake/TpPbOjqvRSWMCmDhMEqf-https://wakelet.com/wake/KtktKS1nLli-KIPu5tfaGhttps://wakelet.com/wake/C2q3WUCpphBXSDqu1lXychttps://wakelet.com/wake/Ok7Ww4GEZAwABDXFUDACFhttps://wakelet.com/wake/iyu8hbX-BxGeCjT6V-Kb5https://wakelet.com/wake/CgzPZhRUOw-GnGRDgAW9Bhttps://wakelet.com/wake/Qn_Y999ev1HjRRDwgqk3Whttps://wakelet.com/wake/uNh1tCJcYsPMAR166Qk5Fhttps://wakelet.com/wake/M7H8BuunvtpgMzg5yGk01https://wakelet.com/wake/EqH1QtHn0GwbFEzP8wn_Khttps://wakelet.com/wake/vQX9mZWpKK-TqOSY1n1AGhttps://wakelet.com/wake/WqeXeDzFcU-PO4SjvZv44https://wakelet.com/wake/OQnvAUDGLqpfGIx7oxQWbhttps://wakelet.com/wake/TDzxeUI5OXdpklc5yM93Chttps://wakelet.com/wake/tI6FvSkqnB5sxr_hMekIXhttps://wakelet.com/wake/Hg5z5PthS6i18ouZGn8HOhttps://wakelet.com/wake/SORQ4TFi7JqOnanOLhPLkhttps://wakelet.com/wake/HCr16q3a1jI80L4D6wGNAhttps://wakelet.com/wake/Ts2GbfySgNIuUCSSx57_yhttps://wakelet.com/wake/eL26YqXD01kHqmqboQzeahttps://wakelet.com/wake/frIuHz2h_LIWvSRRHDSBJhttps://wakelet.com/wake/fLsk5nZl3s62nwfAqBAAjhttps://wakelet.com/wake/vcSnDdla8BzDLU9_9fczShttps://wakelet.com/wake/0VPFz5sUOCwOqgNJC-tDChttps://wakelet.com/wake/Qiktb_FSpvrrwfQeRrBnIhttps://wakelet.com/wake/PKaeaUegjSxGgbAfh0B38https://wakelet.com/wake/mm6RXI_of7CC0HunpeQlchttps://wakelet.com/wake/JPOW-ieOq8yfEx7W7IOmr
, georwai ammori odpovědět
cda82931fd .https://wakelet.com/wake/xcTWbi-hretcx3MmBPDHchttps://wakelet.com/wake/uvmbEKI0j3jfJlQR0WrbAhttps://wakelet.com/wake/NQL51H59sohTmERRdGU8Khttps://wakelet.com/wake/q3FOUSjg8XResLJxX3fn0https://wakelet.com/wake/LcdX3135VpA_7-RZu6rvXhttps://wakelet.com/wake/EEgIoWvCrzPbU6Yt9yIL7https://wakelet.com/wake/7jsjBM2nTXiBgXRo9hq10https://wakelet.com/wake/aladGQodakJ2IWJsBC66Thttps://wakelet.com/wake/tQ7wgcvdsVhnvu22f-px3https://wakelet.com/wake/cWVgZTzAn7QjPRh8257Dnhttps://wakelet.com/wake/XGKkspFu8oBxt62n39Lr7https://wakelet.com/wake/RTbKDw0Z5ZgOU_ZGgPC43https://wakelet.com/wake/KGGBm3GB5Y3uIbRhfJbmahttps://wakelet.com/wake/aKqTrvuIDdvcLae2jal65https://wakelet.com/wake/T1bKUdcs1yHcD62gBeVi7https://wakelet.com/wake/DIDD5ySyac8Dj9WHP1Oeghttps://wakelet.com/wake/o1ZZnWdOuLiIYbxcyerrohttps://wakelet.com/wake/t9ISsBbtD0KoGoBrgl4Jyhttps://wakelet.com/wake/oJ7lnQw343nw0wkoCuKVNhttps://wakelet.com/wake/Gn4M0U8eYrVR4PmXR4jqUhttps://wakelet.com/wake/HtG6YXmeaKqFQXq-RsvHchttps://wakelet.com/wake/wx8IG3DNzFcs-GDm_xS0Whttps://wakelet.com/wake/uR0whxvfk1RbLYcxlgoSHhttps://wakelet.com/wake/iZKyJjNjHYj4RVd5TzwDfhttps://wakelet.com/wake/AgxvXB4UEp1X3lEHbaiZ4https://wakelet.com/wake/vNGABOjvkFrasyniuTDlWhttps://wakelet.com/wake/MuTAdTk7mNtMHuRkO8ejthttps://wakelet.com/wake/UtX6kzF-r1ACeKs_YzW7Jhttps://wakelet.com/wake/oWHra3reJMxXLwow_YiiAhttps://wakelet.com/wake/tEPniAfqUifpKUFrrqLtT

Strana:  1 ... « předchozí  188 189 190 191 192 193 194 195 196   další » ... 218